Debiteuren Financieren

Debiteuren financieren doe je met Financiering.nl. Met ons gemakkelijke berekeningen heeft u het zo voor elkaar.

Wat is debiteurenfinanciering en hoe werkt het?

Kortom, de meeste bedrijven die goederen of diensten leveren en facturen genereren met normale betalingstermijnen, meestal tussen de 30 en 90 dagen, kunnen een voorschot krijgen op het verschuldigde geld. Als uw bedrijf een lange werkkapitaalcyclus heeft en honger heeft naar contanten, dan kan debiteurenfinanciering een geschikte optie zijn om de cashflow te behouden.

Wat zijn de belangrijkste voordelen van debiteurenfinanciering ten opzichte van bijvoorbeeld een traditionele lening?

Voor bedrijven die snel groeien, krijgen ze hierdoor veel sneller toegang tot werkkapitaal . Naarmate een bedrijf groeit met stijgende verkopen, groeit het factuurboek mee en met Debtor Finance zou je dat kunnen gebruiken als een bron van fondsen om te helpen met werkkapitaal. Het is flexibeler in vergelijking met een banklening of een rekening-courantkrediet, die meestal worden beperkt door het bedrag van de aangehechte zekerheid. Het geeft het bedrijf een betere controle over zijn cashflow.

Als een bedrijf bijvoorbeeld een limiet van € 200.000 in rekening-courantkrediet had en toegang moest krijgen tot wat extra geld, zou het daar niet boven kunnen komen. Maar als het € 400.000 aan debiteuren had, zou het met debiteurenfinanciering mogelijk toegang hebben tot ongeveer € 320.000.

Ik denk dat een van de verborgen voordelen is dat debiteurenfinanciering beter gedrag binnen een bedrijf afdwingt – betere kredietbeheersing. Omdat ze weten dat ze gebonden zijn aan bepaalde vereisten van de financier, hebben klanten de neiging om meer aandacht te besteden aan hun papierwerk, hun facturering en hun incasso, in plaats van alleen het werk te doen, een factuur op te stellen en het daarbij te laten, in de hoop dat hun klant dat zal doen. betalen op de vervaldag.

‘Naarmate een bedrijf groeit met stijgende verkopen, groeit het factuurboek mee en met Debtor Finance zou je dat kunnen gebruiken als een bron van fondsen om te helpen met werkkapitaal. ‘

Wat is het verschil tussen ‘factuurfinanciering’ en ‘cashflowfinanciering’?

Factuur- (of debiteuren-) financiering is specifiek waar u facturen financiert. Een financier schiet een percentage van het geld voor op een factuur die later wordt betaald. Het kan een enkele factuur zijn of een heel grootboek waar er meerdere verschillende facturen kunnen zijn met 20, 30 of 40 verschillende klanten en miljoenen dollars aan uitstaande facturen. Dat is factuurfinanciering.

Cashflowfinanciering is een meer collectieve beschrijving van elk type financiering dat helpt bij de cashflow in een bedrijf. Dat omvat debiteurenfinanciering, maar ook handelsfinanciering (voor importeren / exporteren), toeleveringsketenfinanciering of zelfs cashflowleningen, waar een financier geld kan lenen op basis van bewijs van uw eerdere en waarschijnlijk toekomstige te handhaven inkomsten.

Neem als voorbeeld van supply chain-financiering een bedrijf dat veel hoogwaardig contractwerk heeft met lokale besturen, die op hun beurt vijftien dagen na factuurdatum betalen. Het bedrijf kan geen debiteuren financieren vanwege de contractuele clausules en aangezien het zo snel wordt betaald na het opmaken van een factuur, heeft het echt geen zin. Het kan echter zijn dat de grondstoffen 3 maanden van tevoren moeten worden gekocht voordat ze überhaupt met de werken kunnen beginnen. In dat geval kan een financieringsfaciliteit voor de toeleveringsketen een nuttige optie zijn.

Wat zijn de voorwaarden en kosten van debiteurenfinanciering?

Doorgaans kan alles dat is gefactureerd en maximaal 90 dagen oud is, worden gefinancierd. De kosten variëren van financier tot financier en de tarieven, vergoedingen en kosten variëren allemaal afhankelijk van het risico en het type faciliteit dat door de financier wordt aangeboden.

Twee verschillende bedrijven in dezelfde branche kunnen bijvoorbeeld om een ​​hele reeks redenen heel verschillende prijzen krijgen: verschillende risico’s, omvang van het grootboek, de hoeveelheid verwacht werk, enz. Een bedrijf dat een paar problemen heeft doorgemaakt, kan zijn financiën vinden duurder en hebben strengere controles tijdens het proces dan hun concurrent.

Kosten met een zeer laag risico voor een grote onderneming kunnen vergelijkbaar zijn met een gewaarborgde roodstand van een bank, maar zodra u het tweede-niveau kredietgebied of het niet-bancaire kredietgebied en kleinere bedrijven betreedt, kan het duurder worden. Het kan een basistarief zijn plus een toegepaste marge of gewoon een vast bedrag per factuur.

Het belangrijkste is om niet altijd gefixeerd te zijn op het tarief, maar op de oplossing te focussen. Soms kan de prijsstelling van een geldschieter er duur uitzien als deze op jaarbasis is. Maar welke oplossing biedt het uw bedrijf? Geeft het u toegang tot werkkapitaal dat u anders niet zou hebben? Staat het het bedrijf toe om nieuwe, meer winstgevende kansen aan te gaan? Kan het uw bedrijf redden? En ga zo maar door … Rentetarieven zijn erg belangrijk, maar ze zijn niet de enige factor waarmee rekening moet worden gehouden.

Zakelijke lening met Financiering.nl

Welke bedrijfstakken zijn het meest geschikt voor debiteurenfinanciering?

Doorgaans is debiteurenfinanciering geschikt voor bedrijven die een lange doorlooptijd hebben tussen het kopen van hun inputs en de eindfactuur wanneer de verkoop is voltooid. Industrieën als transport, productie, groothandel en de mode-industrie zijn goede voorbeelden.

Evenzo zijn niet alle bedrijfstakken of bedrijven noodzakelijkerwijs geschikt voor debiteurenfinanciering. Soms past de samenstelling van de grootboeken gewoon niet, bijvoorbeeld wanneer er bepaalde contractuele verplichtingen zijn in het werk dat wordt gedaan. Dus in een vrij vroeg stadium van het proces, wanneer een financieringsmaatschappij het grootboek wil financieren, zullen ze het herzien en de aard van het werk begrijpen, enz. Als het niet geschikt is, zal het niet doorgaan.

Hebben de klanten van een bedrijf invloed op het aanvragen van debiteurenfinanciering?

Ze kunnen het zeker doen. Als u lokale of nationale overheden of Blue Chip-bedrijven als uw klanten heeft, dan zullen financieringsmaatschappijen over het algemeen graag leningen verstrekken omdat een betalingsgeschil onwaarschijnlijk is. Als uw klantenbestand echter uit veel kleine bedrijven en honderden laagwaardige facturen zou bestaan, zou de financier misschien niet willen lenen of op zijn minst een aanzienlijke vergoeding vragen om dat aantal facturen te beheren en af ​​te handelen.

Hebben de klanten van een bedrijf invloed op het aanvragen van debiteurenfinanciering?

We hebben behoorlijk wat succes gehad in de turnarounds van onze klanten bij het implementeren van een faciliteit voor factuurfinanciering of debiteurenfinanciering. Tot dan toe hadden ze mogelijk een beroep gedaan op een roodstand voor hun werkkapitaal en waren daardoor beperkt. Maar debiteurenfinanciering is een manier waarop we snel geld in het bedrijf kunnen vrijmaken, zodat het management de nodige wijzigingen kan aanbrengen, eventuele problemen op korte termijn kan oplossen en het zo snel mogelijk weer op de rails kan krijgen.

‘We hebben behoorlijk wat succes gehad in de turnarounds van onze klanten bij het implementeren van een factuurfinanciering of debiteurenfinanciering. Tot dan toe hadden ze mogelijk een beroep gedaan op een roodstand voor hun werkkapitaal en waren daardoor beperkt. ‘

Een recent voorbeeld hiervan was een klant die bij een van de banken zat. Ze hadden een kredietlimiet van € 500.000, maar omdat het bedrijf ondermaats presteerde, viel het qua risicobeoordeling buiten het kredietbeleid, zodat de bank niet meer kon lenen. Onze klant had echter een goed debiteurenboek van ongeveer € 1,5 miljoen, wat, eenmaal gefinancierd, betekende dat ze tot € 1,2 miljoen konden vrijmaken. Dat bedrijf had het geld hard nodig om leveranciers te betalen, dus brachten we het naar een andere financier, herfinancierden het en dankzij het vrijgekomen werkkapitaal konden we de langetermijnveranderingen doorvoeren die nodig waren om te stabiliseren en weer op het goede spoor te komen.

Zijn er mogelijke problemen met debiteurenfinanciering?

Het belangrijkste probleem is dat mensen er niet genoeg aandacht aan besteden. Het is niet iets dat u kunt invoeren en vergeten. U moet de debiteurenfinanciering beheren en er is een beetje naleving die moet worden gehandhaafd, wat ik eerder noemde. In het ergste geval kan een bedrijf plotseling helemaal zonder geld komen te zitten, omdat de debiteur-financier constateert dat alle debiteuren niet goed zijn beheerd en allemaal ouder zijn dan 90 dagen, zodat hij geen geld meer kan voorschieten. Voortdurende kredietcontrole is echt van belang om ervoor te zorgen dat een bedrijf niet zonder geld komt te zitten.

Een ander risico kan zijn in een dalende markt. Een bedrijf dat vandaag misschien € 500.000 aan facturen heeft, heeft volgende maand misschien maar € 250.000. Dat zou een afnemend grootboek betekenen dat een bedrijf kan inhalen als het te veel uitgeeft of het niet bijhoudt.

‘Het belangrijkste probleem is dat mensen er niet genoeg aandacht aan besteden. Het is niet iets dat je kunt opzetten en vergeten. ‘

Het is ook belangrijk op te merken dat zelfs als een bedrijf debiteurenfinanciering heeft, de geldschieter mogelijk wordt beperkt door zijn eigen convenanten over wat het kan lenen of wat het kan voorschieten. Dus als het bedrijf het soort werk dat het doet verandert of de voorwaarden met zijn klanten wijzigt, is dit mogelijk niet langer in overeenstemming met wat de financier oorspronkelijk was overeengekomen en kan het enige impact hebben.

Het is ook de moeite waard om te beseffen dat bijna alle financiers verplicht zijn om audits of onafhankelijke controles uit te voeren bij de klanten van een lener om ervoor te zorgen dat alle informatie correct is. Dit niveau van beoordeling hangt af van de specifieke kredietverstrekke

Wat is het verschil tussen vertrouwelijke debiteurenfinanciering en openbaar gemaakte debiteurenfinanciering?

Een vertrouwelijke faciliteit wordt aangeboden wanneer wordt geoordeeld dat er een laag risico bestaat in een bedrijf. Een geldschieter zal het grootboek beoordelen en laten we zeggen dat zijn klanten allemaal overheidsbedrijven of vooraanstaande bedrijven zijn, en dat het bedrijf al een flink aantal jaren actief is, goed wordt geleid, met zeer bekwaam management en het is altijd winstgevend. In dat geval heeft het waarschijnlijk een vertrouwelijke voorziening. De geldschieter registreert zijn beveiliging en schiet het geld voor, maar de klanten weten niets van de betrokkenheid van de geldschieter. Dat is een vertrouwelijke voorziening.

Terwijl een bekendgemaakte financieringsfaciliteit voor debiteuren op alle facturen zal hebben opgemerkt dat de schuld is toegewezen aan financieringsmaatschappij XYZ. De klanten zullen dit ook weten omdat ze van meet af aan allemaal aan de financieringsmaatschappij erkennen dat de schuld opeisbaar is en de schuld toewijzen aan de financieringsmaatschappij. Op die manier kan de financieringsmaatschappij zorgen voor zekerheid over de facturen waarvoor ze uitlenen.

Onze Partners​

Wij werken samen met meerdere geldvestrekkers om zo een onafhandelijk advies te kunnen geven.

qeld

Qeld

Bij Qeld Bedrijfsleningen komen kleine en middelgrote bedrijven in aanmerking voor een lening vanaf 1.000 euro tot een bedrag van maximaal 50.000 euro.

logo swishfund

Swishfund

Swishfund is een innovatieve financiële dienstverlener die werd opgericht door ondernemers voor ondernemers. Begin nu met het aanvragen van een lening.

logo new10

New10

New10 is het antwoord van ABN AMRO op nieuwe, online geldverstrekkers voor ondernemers. Het is een bank die online leningen aanbiedt voor mkb’ers.

logo floryn

Floryn

Bij Floryn kunt u een zakelijk krediet aanvragen tot 2.000.000 euro. U kunt ook terecht bij Floryn voor een financiering van 10.000 euro.

logo bridgefund

Bridgefund

BridgeFund maakt het voor u als ondernemer mogelijk om bedragen te lenen en online aan te vragen tot 250.000 euro.

New partners?

Willen jullie als partner ook graag onderdeel uitmaken van Financiering.nl? Neem dan snel contact met ons op.