Hoe je een zakelijke lening aanvraagt.

Business professionals at work

Start je een nieuw bedrijf in Nederland en heb je een bepaalde groeiverwachting? In dat geval heb je waarschijnlijk een soort van financiering nodig. Als u uw onderneming niet zelf financiert, dient u op zoek te gaan naar externe financieringsmogelijkheden.

Gelukkig biedt Nederland een breed scala aan financieringsnetwerken, platforms, durfkapitaalbedrijven, individuele investeerders en natuurlijk banken die je kunnen helpen. Onze eigen ervaring leert dat het lastig is om een ​​goed overzicht te krijgen van de financieringsmogelijkheden voor een buitenlandse MKB-onderneming. Er zijn namelijk enorm veel partijen actief op de Nederlandse financieringsmarkt. Daarnaast ligt de focus op het Nederlandse bedrijfsleven. Hierdoor kan het aanvoelen als een doolhof. Hoe ingewikkeld het op het eerste gezicht ook lijkt, Nederland is in feite een van de Europese landen met de beste toegang tot financiering voor het midden- en kleinbedrijf. Je moet alleen weten waar je moet zoeken.

Er zijn grofweg twee soorten financiering: aandelenfinanciering en schuldfinanciering . Aandelenfinanciering betekent kapitaal aantrekken door aandelen in uw bedrijf te verkopen. Schuldfinanciering betekent dat u iemand vindt die u een lening kan geven.

Investering of lening

Met een investering geeft u een deel van uw bedrijf weg in ruil voor kapitaal en vaak ook het netwerk en de kennis van de investeerder. Het voordeel van een lening is dat u de volledige controle houdt over uw bedrijf. Met een investering geeft u een deel van uw bedrijf weg in ruil voor kapitaal (en vaak ook de kennis en het netwerk van de investeerder). Een lening zal echter inclusief rente moeten worden terugbetaald. Als het op deze beslissing aankomt, zijn de zaken niet zwart-wit. Het hangt af van het soort onderneming, waarvoor u het geld gaat gebruiken, uw persoonlijke redenen en vele andere overwegingen of u het beste kunt kiezen voor een lening of een investering. Veel startups hebben zelfs zowel leningen als investeringen.

Hieronder proberen we u een overzicht te geven van het Nederlandse financieringslandschap. We overlopen de meest voorkomende manieren om kapitaal te vinden voor uw Nederlandse onderneming. Daarnaast geven we je enkele praktische tips hoe om te gaan met de verschillende investeerders en kredietverstrekkers. Tot slot zijn wij altijd bereid om uw ondernemingsplan door te nemen en u van advies te voorzien.

Zakelijke lening bij een Nederlandse bank

Hoewel banken een deel van hun traditionele functie (en reputatie) hebben verloren, zijn ze nog steeds een belangrijke speler in de financiering van het midden- en kleinbedrijf (MKB) in Nederland. Sterker nog, 72 procent van de bedrijven met een kapitaalbehoefte zal eerst contact opnemen met hun bank om hun financieringsmogelijkheden te bespreken. Dit betekent niet dat ze uiteindelijk een lening bij de bank zullen afsluiten, maar het toont desalniettemin de belangrijke rol die banken nog steeds vervullen.

uitstaande zakelijke bankleningen in Nederland
uitstaande zakelijke bankleningen in Nederland

Hieronder staan ​​de belangrijkste banken die zakelijke leningen verstrekken aan het midden- en kleinbedrijf in Nederland:

 • ING bank
 • ABN AMRO
 • Rabobank
 • SNS bank

De meest gebruikelijke manier om deze banken te financieren is ofwel door middel van een banklening of door u een tegoed op de lopende rekening te verstrekken. Naast deze banken zijn er verschillende andere banken die wel betalingsdiensten aanbieden maar geen leningen en krediet verstrekken.

De meeste zakelijke leningen worden verstrekt door een bank. Nederland heeft een goed ontwikkeld bankwezen met een klein aantal grote bankinstellingen. Het algemene idee is dat deze banken niet erg genereus zijn in het verstrekken van leningen aan kleine bedrijven en vooral aan meer risicovolle startups.

Een Nederlandse bank zal bij het verstrekken van een lening aan uw bedrijf vooral geïnteresseerd zijn in twee dingen:

 • Het vermogen van het bedrijf om de lening terug te betalen. De bank zal kijken naar beschikbare cash en cashflow om dit vermogen te bepalen,
 • Het onderpand als het bedrijf zijn betalingsverplichtingen niet nakomt.

Dit onderpand bestaat meestal uit activa waar de bank aanspraak op kan maken als uw bedrijf uw lening niet terugbetaalt. Dit kan bijvoorbeeld inventaris, voorraad of onroerend goed zijn.

Het is niet altijd alleen het bovenstaande dat van belang is voor uw zakelijke leningaanvraag. Ook andere factoren, zoals je persoonlijke ervaring, je opleidingsniveau en je ondernemingsplan kunnen meewegen in het proces.

Bankleningen en de BV

Een BV is een besloten vennootschap en dus een rechtspersoon, gescheiden van u persoonlijk. Dit betekent dat u als eigenaar in principe niet persoonlijk aansprakelijk bent voor de verliezen en verplichtingen van de onderneming. Wanneer u een lening verstrekt aan een meer risicovol bedrijf zonder veel onderpand om de lening te ondersteunen, zal de bank er hoogstwaarschijnlijk voor zorgen dat u persoonlijk “medeondertekent”. Mocht de BV niet in staat zijn om de lening terug te betalen, dan wil de bank ervoor zorgen dat u persoonlijk aansprakelijk bent voor (in ieder geval een deel van de) uitstaande lening.
Wanneer u een zakelijke lening afsluit als eenmanszaak of maatschap ( vof ) bent u al “één” met uw onderneming, dus een schuld van uw eenmanszaak wordt automatisch ook een persoonlijke schuld.

Alternatieve leningen voor kleine bedrijven

Na de financiële crisis van 2008-2011 hebben banken hun dienstverlening aan het MKB beperkt, waaronder veel betalings- en kredietmogelijkheden. Dit was aanleiding voor meerdere initiatieven om het gat op te vullen dat de traditionele banken achterlieten.

Zowel gevestigde bedrijven als startups die een banklening nodig hebben maar niet voldoen aan de eisen van de bank, kunnen een lening aanvragen via een organisatie genaamd Qredits . Dit is een samenwerking tussen banken en heeft steun van de overheid.

https://youtu.be/M5FyXYSZu2o

Qredits biedt een zogenaamde MKB-financiering (MKB-lening) vanaf € 250.000 tot €1.000.000. Daarnaast biedt het microfinanciering tot € 50.000. De rentetarieven zijn relatief hoog, maar de leenvoorwaarden zijn gunstig. Zo is er meestal een relatief lange renteloze periode, om de druk op startups te verlichten. Naast de puur financiële aspecten biedt Qredits coaching aan van ervaren ondernemers. U kiest een coach die goed bij uw bedrijf past.

Converteerbare lening

De meeste banken houden nog steeds vast aan enigszins traditionele leenmethoden. Aan de andere kant zijn steeds meer andere bedrijven en particulieren de markt voor zakelijke leningen betreden. Voor hen is het steeds gebruikelijker geworden om hybride financieringsvormen te gebruiken. De Converteerbare Lening is de meest bekende. Naast de leenvoorwaarden (rente, betaling etc.) is het conversiemoment het belangrijkste onderwerp van de Convertible Loan Agreement. Dit wordt geactiveerd wanneer een bepaalde datum wordt bereikt of een gebeurtenis plaatsvindt. Op dit moment kan de belegger ervoor kiezen om de lening om te zetten in een investering.
Dit type lening wordt vaak gebruikt door startups, omdat het bij de start van een startup vaak erg moeilijk is om een ​​realistische waardering van een bedrijf te geven.

Converteerbare lening overeenkomst

Gebruik onze converteerbare leningovereenkomst om uw relatie met uw geldschieter/belegger waterdicht te maken. De overeenkomst betreft in ieder geval de volgende zaken:

 • De grootte van de lening
 • Het rente percentage
 • De minimumprijs per aandeel bij conversie
 • De maximale prijs per aandeel bij conversie
 • Het kortingspercentage op de prijs per aandeel dat de belegger ontvangt
 • In welke gevallen is de lening tussentijds opeisbaar
 • In welk(e) geval(en) wordt de lening omgezet in aandelen (conversiemoment/gebeurtenis)

Overheidsfinancieringsinitiatieven

Er zijn financieringsinitiatieven op alle overheidsniveaus die voor Nederland gelden: lokaal, regionaal, nationaal en Europees.

Als (startende) zzp’er kunt u werkkapitaal aanvragen. Voor elke situatie gelden andere voorwaarden. Met een werkkapitaal kunt u investeren in uw bedrijf. U kunt werkkapitaal krijgen op grond van het Besluit bijstand zelfstandigen (Bbz) . Meestal ontvangt u werkkapitaal in de vorm van een lening. Soms kunt u werkkapitaal cadeau krijgen. Dat hangt af van uw situatie. De aanvraag wordt in behandeling genomen door de gemeente waar u inwoner bent van Nederland.

Regionale ontwikkelingsagentschappen (ROM)

Verdere lokale initiatieven zijn te talrijk om hier te bespreken. Wat velen niet weten, is dat de Nederlandse regio’s een belangrijke motor zijn voor investeringen in innovatie. Dat doen ze via acht regionale ontwikkelingsbureaus (ROM’s). Deze bureaus investeren in innovatieve, snelgroeiende bedrijven uit eigen vermogen en andere fondsen onder hun beheer. De fondsen komen in de vorm van achtergestelde leningen of aandelenkapitaal. Neem bijvoorbeeld InnovationQuarter, de ROM voor de provincie Zuid-Holland (regio Den Haag en Rotterdam). Ze verdelen de financiering via drie investeringsfondsen met een totale waarde van ongeveer € 150 mln. Een van de fondsen is specifiek gericht op CO2-reductie, een ander investeert in innovatieve bedrijven in het algemeen. Om gebruik te kunnen maken van hun financieringsmogelijkheden dient u zich in de specifieke regio van de ROM te bevinden. Dus als u overweegt een vestigingsplaats te kiezen, loont het de moeite om na te gaan welke ROM het beste aansluit bij uw financieringsbehoefte.

Crowdfunding

Naast het bovenstaande semi-publieke initiatief zijn er verschillende particuliere uitleendiensten en platforms. Misschien wel de meest bekende is Collin Crowdfund . Ze bieden crowdfunded leningen, voornamelijk aan gevestigde KMO’s, groeibedrijven en vastgoedbedrijven. Een gemiddelde lening is rond de €300.000, maar ze bieden ook veel kleinere leningen aan. Door de structuur met meerdere kleine kredietverstrekkers zijn de rentetarieven niet zo hoog als bij Qredits en een deel van de bankleningen.

Crowdfunding vindt meestal plaats via een online platform. Hier pitcht de ondernemer zijn of haar propositie inclusief het benodigde geldbedrag aan het publiek. Het idee is dat veel kleine investeerders (vaak individuen, maar het kunnen ook professionele investeerders zijn) zullen deelnemen en samen inzamelen wat normaal gesproken door een enkele of enkele investeerders zou worden gedaan) zullen deelnemen en samen ophalen wat gewoonlijk zou worden opgehaald door een enkele of een paar investeerders.

Een noemenswaardig platform is eigenlijk een platform dat gespecialiseerd is in het aan- en verkopen van bedrijven: Brookz . Ze bieden echter ook een mogelijkheid om een ​​deel van een bedrijf te verkopen of te kopen, wat het relevant maakt voor dit artikel. Brookz is een gerenommeerd en betrouwbaar platform met veel relevante adviseurs en in-house expertise op het gebied van bedrijfsacquisitie en het vinden van kapitaal. Je betaalt een vast bedrag van een paar honderd euro waarna je gegarandeerd reactie krijgt van geïnteresseerde kopers of investeerders. Dit maakt Brookz een van de goedkoopste manieren om kapitaal aan te trekken voor uw Nederlandse onderneming.

Informele investeerders

Een informele investeerder of business angel is meestal een vermogend persoon die in kleine bedrijven investeert. Dit is vaak een interessante optie als eigen vermogen of banklening niet mogelijk is. Een typische business angel is een voormalig ondernemer of ondernemer die niet alleen graag investeert, maar ook graag zijn of haar kennis deelt. Dus voordat je een business angel aantrekt, moet je er zeker van zijn dat je de persoon met wie je te maken hebt echt leuk vindt.

Dit is meestal een vermogende persoon die persoonlijk of via een persoonlijk bedrijf deelneemt. Gezien de omvang van de Nederlandse bevolking zijn er relatief veel van deze individuen. Een business angel draagt ​​niet alleen zijn geld bij, maar brengt ook kennis, een netwerk en inzet in. Angels nemen meestal deel aan de vroege stadia van een bedrijf, vaak helemaal aan het begin.

Als u niet bekend bent in het bedrijfsleven in Nederland, kan het een uitdaging zijn om de juiste informele investeerder te vinden. Daarom zijn er verschillende initiatieven om deze business angels te organiseren in investeerdersnetwerken. BAN Nederland is een voorbeeld van zo’n netwerk. Sommige banken willen ook een stukje van deze groeiende investeringsmarkt hebben. Zo heeft ABN AMRO een matchmaking platform opgezet voor informele investeerders en ondernemers. Enkele andere platforms en netwerken die relevant kunnen zijn:

 • de ingehuurde club
 • InvestorMatch
 • Leapfunder
 • MatchInvest
 • Geld ontmoet ideeën

Durfkapitaal (VC)

Durfkapitaal is een type investering dat investeerders verstrekken aan kleine bedrijven en startups met een groot groeipotentieel op lange termijn. VC’s staan ​​vooral bekend om hun betrokkenheid bij de financiering van enkele van de (nu) grootste technologiebedrijven in Silicon Valley. Een durfkapitalist kan een enkele persoon zijn, maar ze zijn vaak georganiseerd in durfkapitaalbedrijven. Durfkapitaal kan ook worden toegewezen door investeringsbanken of andere instellingen. Net als bij veel andere soorten investeringen, is de bijdrage niet altijd geldelijk. Veel VC’s dragen hun kexpertise, kennis en netwerk bij aan de bedrijven waarin ze investeren.

Om de juiste VC te vinden, moet u eerst en vooral vaststellen in welke groeifase uw bedrijf zich bevindt. Dat komt omdat VC’s meestal gespecialiseerd zijn in één specifieke financieringsfase. Grofweg zijn er Seed VC’s, Early stage VC’s, Later stage VC’s en corporate VC’s. Een overzicht van de VC-kantoren in Nederland per groeifase vindt u hier .

Family office investeringen in Nederland

Nederland is een land met veel rijke individuen en heeft ook een behoorlijk deel van het familievermogen. Dit vermogen wordt vaak toegewezen om opnieuw te worden geïnvesteerd. Dit kan elk type investering zijn: van vastgoed tot startups. Het doel is vaak om een ​​goed gespreide portefeuille van investeringen te hebben met effectieve groei en om vermogen over te dragen van generatie op generatie.

Omgaan met een investeerder

Het vinden van een investeerder is een spannend proces. Hoewel we ons graag focussen op de grote mogelijkheden die een goede belegger u kan bieden, moeten we even kort bespreken wat er gebeurt als dingen niet volgens plan verlopen. Als alles misgaat, is een investering gewoon weg en verliest de belegger zijn investering. In de praktijk zal een investeerder niet zomaar geld naar uw bedrijf gooien zonder enige vorm van prestatieverplichting van uw kant te garanderen. Het is daarom cruciaal dat de verwachtingen van investeerder en ondernemer op elkaar worden afgestemd. Ongeacht de exacte rol van de belegger, deze relatie moet gebaseerd zijn op vertrouwen. Beide partijen zullen moeten geven en nemen en beseffen dat het vaak niet volgens plan gaat.

Als de belegger een vriend of zelfs een familielid is, moet u zich er nog meer van bewust zijn dat beide partijen de juiste verwachtingen hebben. Het is altijd aan te raden om alle scenario’s samen met een potentiële investeerder door te lopen: wat als het succes enorm is? maar ook: wat als het worstcasescenario zich voordoet? Hoe dicht u ook bij deze persoon staat, zorg er altijd voor dat u uw overeenkomst schriftelijk vastlegt. Er zullen zich helaas scenario’s voordoen waar u geen rekening mee had gehouden. Het beste wat u kunt doen, is ervoor zorgen dat uw overeenkomst zo waterdicht mogelijk is.

Voorbereiding op het vinden van kapitaal in Nederland

Om succesvol investeringen aan te trekken of een (bank)lening te krijgen, moet u een aantal zaken op orde hebben. We zullen die dingen hieronder overlopen.

Registreer de juiste bedrijfsentiteit en structuur

Allereerst heeft u een in Nederland geregistreerde rechtspersoon nodig. De meest beleggersvriendelijke juridische entiteit is de Nederlandse besloten vennootschap of BV. Dit is zowel geschikt voor grote bedrijven als voor kleine startups. Het grote voordeel van deze entiteit is dat uw BV-onderneming gescheiden is van uw persoonlijke financiën. U bent niet persoonlijk aansprakelijk voor de acties en verliezen van het bedrijf.

Ten tweede, als u ooit een investering overweegt, geven de meeste beleggers de voorkeur aan een BV boven een ander type entiteit. De BV bestaat uit een bepaald aantal aandelen, eigendom van één of meerdere aandeelhouders. De BV is bedoeld om investeringen en nieuwe partners aan te trekken en, indien relevant, weer uit te verkopen.

Ten derde kan een BV eenvoudig worden gestructureerd in een BV-holdingstructuur. Dit betekent in feite dat iedere aandeelhouder zijn eigen holding BV heeft, voor 100 procent eigendom van de aandeelhouder. Die holding zal op haar beurt participeren in de exploitatie-BV, waar de feitelijke bedrijfsactiviteit plaatsvindt. Deze holding BV is niet alleen een interessant vehikel voor de oprichter(s) van het bedrijf, maar ook voor investeerders. Dit heeft alles te maken met het Nederlandse belastingstelsel , waar dividenden van de exploitatie-BV belastingvrij kunnen worden uitgekeerd aan een houdster-BV.

Stel dat een investeerder of oprichter zijn of haar aandelen in de exploiterende BV verkoopt. In dat geval vloeit het gehele bedrag van de aandelenverkoop in de holding BV zonder dat er dividendbelasting of aanvullende winstbelasting hoeft te worden betaald. Het idee hierachter is dat de winst al belast is met vennootschapsbelasting in de exploitatie-BV en dit voorkomt dubbele belastingheffing. Op het moment dat men het opgebouwde vermogen in de holding BV aan zichzelf gaat uitkeren, wordt u belast met de zogenaamde box 2-belasting. Daarom wordt vermogen vaak opgebouwd in een oprichters- of beleggersholding BV. Vanuit deze participatie kan het worden herbelegd in een ander bedrijf, zonder dat alles wordt belast.

overzicht juridische contracten Nederlandse BV holdingstructuur

 

Schrijf een businessplan en financiële projecties

Een goed businessplan overtuigt niet alleen een investeerder of geldschieter om u geld te geven of te lenen, het zal u in de eerste plaats in de kamer krijgen! En dat is precies je doel. De meeste investeerders zullen zich op u als persoon concentreren voordat ze echt in uw bedrijfsplan gaan graven. Het vertrouwen in u als persoon en uw vermogen om uw plan uit te voeren, is het belangrijkst.

Het staat niet vast hoe een goed businessplan eruitziet. Dit betekent dat u het kunt indelen zoals u dat wilt. U moet de belangrijkste doelen en uitdagingen voor het bedrijf kunnen identificeren om die doelen te bereiken. Bovendien kan het erg handig zijn om een ​​plan uit te werken met verschillende scenario’s.

Algemene tips:

 • Vermijd onnodige hoeveelheden tekst en uitleg – blijf to-the-point .
 • Zorg ervoor dat uw doelen en doelstellingen SMART zijn : specifiek , meetbaar , toewijsbaar , realistisch en tijdgerelateerd
 • Begin met een businessplan van één pagina . Maak dit de eerste pagina van het businessplan. Een investeerder die niet de moeite neemt om het hele ding te lezen, kan met die ene pagina toch een goed beeld krijgen van uw bedrijf. Een alternatief is om het zogenaamde businessplan canvas te gebruiken . Dit is een tool die je helpt om in het kort te schrijven waar je plan over gaat, wie je klanten zijn, hoe je ze gaat bereiken etc.
 • Pas uw plan aan op basis van de instelling of belegger waarnaar u het verzendt.
 • Vraag feedback aan mensen die je eerlijke en kritische feedback kunnen geven.
 • Wees realistisch en eerlijk . Neem geen projecties en grafieken met onrealistische groei op. Bedenk dat de meeste beleggers en vooral banken op zoek zijn naar stabiele en duurzame groei, niet naar het nemen van enorme risico’s.
https://youtu.be/QoAOzMTLP5s
Het canvas van het bedrijfsmodel is een zeer nuttig hulpmiddel om vast te stellen waar uw bedrijf echt om draait

Term sheet

Voordat u de overeenkomst over een investering formaliseert, is de eerste stap een zogenaamde Term Sheet. Dit is geenszins een verplicht document, maar het helpt beide partijen om hun onderhandelde voorwaarden op papier te zetten. Het meeste is vrijblijvend. Een term sheet bevat in principe de gemaakte afspraken over de hoogte van de investering, het te verwerven aandeelhouderschap en de participatie van de investeerder. Aan een participatieovereenkomst gaat normaal gesproken een term sheet vooraf. De participatieovereenkomst bevat de definitief gemaakte afspraken over de investering.

Wat houdt een Term Sheet in:

 • de omvang van de investering;
 • het aandelenbelang;
 • deelname van investeerders;
 • vertrouwelijkheid;
 • de deadline voor ondertekening van de deelnameovereenkomst;
 • welke besluiten alleen door de aandeelhoudersvergadering kunnen worden genomen;
 • exclusiviteit van de onderhandelingen;
 • eventueel een meesleeparrangement;
 • optioneel een meeloopschema;
 • eventueel een biedingsplicht, een anti-verwateringsclausule en voorkeursrecht.

De investering formaliseren

Na de onderhandelingsfase waarin u de belangrijkste punten in een termsheet heeft uitgewerkt, gaat u verder met het formaliseren van uw overeenkomst met de belegger. Een participatieovereenkomst is daarbij een handig hulpmiddel.

Deelname overeenkomst

Een participatieovereenkomst bevat de afspraken over een investering in een BV. Deze afspraken worden gemaakt tussen de aandeelhouders van die BV en de investeerder(s). In het contract regel je onder meer de afspraken over de hoogte van de investering en de aandelenrente die de belegger daarvoor terugkrijgt.

Buitenlandse investering in Nederlands bedrijf

Steeds meer buitenlandse investeringsstromen naar Nederlandse bedrijven. Veel van onze klanten zijn niet-Nederlanders of niet-ingezetenen. Velen hebben daardoor connecties in een ander land en trekken vervolgens buitenlandse investeringen aan voor hun Nederlandse bedrijf. We raden u ten zeerste aan om contact op te nemen met uw bank voordat die investering uit het buitenland wordt overgemaakt naar de bankrekening van uw bedrijf. De bank speelt een steeds belangrijkere rol bij het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering op grond van een wet genaamd de Wwft. Bovendien moet u de bank op de hoogte stellen als er een wijziging in de eigendomsstructuur plaatsvindt. Deze eigendom wordt eerst verwerkt bij de notaris en ingeschreven bij de KvK in het UBO-register, maar dient ook aan uw bank te worden doorgegeven. Wij raden u aan dit ruim op tijd te doen, omdat het enige tijd kan duren om de benodigde papieren te regelen.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Gerelateerd nieuws