Achtergestelde lening

Achtergestelde lening

Achtergestelde lening: wat is het en hoe werkt het?

Als ondernemer kan het soms lastig zijn om financiering te verkrijgen voor je bedrijf. Banken en andere financiële instellingen stellen vaak strenge eisen aan het verstrekken van leningen. Een achtergestelde lening kan in dit geval een interessante optie zijn. In dit artikel leggen we uit wat een achtergestelde lening is, hoe het werkt en geven we een voorbeeld van een situatie waarin een achtergestelde lening gebruikt wordt.

Wat is een achtergestelde lening?

Een achtergestelde lening is een lening waarbij de schuldeiser bij een eventueel faillissement van de onderneming pas als laatste aan de beurt komt om zijn vordering te innen. Dit betekent dat de achtergestelde lening pas wordt terugbetaald nadat alle andere schuldeisers, zoals de Belastingdienst, banken en leveranciers, hun vorderingen hebben geïnd. Hierdoor loopt de verstrekker van de achtergestelde lening meer risico en zal de rente op deze lening vaak hoger zijn dan bij een reguliere lening.

Hoe werkt een achtergestelde lening?

Een achtergestelde lening werkt in principe hetzelfde als een reguliere lening. Je leent een bepaald bedrag en betaalt dit terug over een afgesproken periode, inclusief rente. Het verschil zit hem in de positie van de schuldeiser bij een eventueel faillissement. Doordat de achtergestelde lening pas als laatste wordt terugbetaald, wordt deze lening door andere financiers vaak gezien als een vorm van eigen vermogen. Dit kan het voor ondernemers makkelijker maken om aanvullende financiering te verkrijgen.

Voorbeeld van een achtergestelde lening

Stel, je hebt een succesvolle onderneming en wilt uitbreiden door een nieuwe vestiging te openen. Je hebt hiervoor €200.000 nodig. Je eigen vermogen bedraagt €50.000 en je hebt al een lening van €100.000 bij de bank. De bank is echter niet bereid om je nog eens €50.000 te lenen, omdat ze vinden dat je al voldoende schulden hebt.

In dit geval kan een achtergestelde lening uitkomst bieden. Je kunt bijvoorbeeld een familielid of een investeerder vragen om je €50.000 te lenen in de vorm van een achtergestelde lening. Hierdoor wordt je totale schuldpositie niet groter, omdat de achtergestelde lening door andere financiers wordt gezien als eigen vermogen. Je kunt nu met het totaal van €200.000 (€50.000 eigen vermogen, €100.000 reguliere lening en €50.000 achtergestelde lening) de nieuwe vestiging financieren.

Het is belangrijk om goede afspraken te maken met de verstrekker van de achtergestelde lening. Zo moet duidelijk zijn dat de lening achtergesteld is en pas als laatste wordt terugbetaald bij een eventueel faillissement. Daarnaast moet je rekening houden met een hogere rente op de achtergestelde lening, vanwege het hogere risico voor de verstrekker.

Conclusie

Een achtergestelde lening kan een interessante optie zijn voor ondernemers die moeite hebben om financiering te verkrijgen. Door de achtergestelde positie van de lening wordt deze vaak gezien als eigen vermogen, waardoor het makkelijker kan zijn om aanvullende financiering te verkrijgen. Houd er wel rekening mee dat de rente op een achtergestelde lening vaak hoger is dan bij een reguliere lening, vanwege het hogere risico voor de verstrekker.