Aflossingsschema

Aflossingsschema

Aflossingsschema: Wat is het en hoe stel je er een op?

Als je een zakelijke lening afsluit, is het belangrijk om een duidelijk aflossingsschema op te stellen. Dit schema geeft je inzicht in de aflossingen die je gedurende de looptijd van de lening moet doen. In dit artikel leggen we uit wat een aflossingsschema is, hoe je er een opstelt en geven we een voorbeeld van een aflossingsschema.

Wat is een aflossingsschema?

Een aflossingsschema is een overzicht van de aflossingen die je moet doen op een lening. Het schema toont de aflossingen per periode (meestal per maand) en geeft inzicht in hoeveel je nog moet aflossen op de lening. Een aflossingsschema helpt je om de aflossingen te plannen en om te zien hoe de schuld vermindert gedurende de looptijd van de lening.

Hoe stel je een aflossingsschema op?

Om een aflossingsschema op te stellen, heb je de volgende gegevens nodig:

  • Het totale leenbedrag
  • De looptijd van de lening
  • De rentevoet
  • De aflossingsfrequentie (meestal maandelijks)

Met deze gegevens kun je berekenen hoeveel je per periode moet aflossen. Er zijn verschillende manieren om een aflossingsschema op te stellen, zoals lineair of annuïtair. Bij een lineair aflossingsschema los je elke periode hetzelfde bedrag af, terwijl bij een annuïtair aflossingsschema de totale aflossing (rente + aflossing) elke periode gelijk blijft.

Voorbeeld van een aflossingsschema

Stel, je hebt een zakelijke lening afgesloten van €50.000 met een looptijd van 5 jaar (60 maanden) en een rentevoet van 4%. Je wilt een annuïtair aflossingsschema opstellen. Hieronder volgt een voorbeeld van hoe je dit kunt doen:

  1. Bereken de maandelijkse rentevoet: 4% / 12 maanden = 0,3333% per maand
  2. Bereken de annuïteit: €50.000 x (0,3333% / (1 – (1 + 0,3333%)-60)) = €921,61 per maand
  3. Maak een tabel met de volgende kolommen: Periode, Rente, Aflossing, Totale aflossing, Restschuld
  4. Vul de tabel in voor elke periode (maand):

Periode Rente Aflossing Totale aflossing Restschuld
1 €166,67 €754,94 €921,61 €49.245,06
2 €164,15 €757,46 €921,61 €48.487,60
60 €3,07 €918,54 €921,61 €0,00

Met dit aflossingsschema weet je precies hoeveel je elke maand moet aflossen en hoe de restschuld zich ontwikkelt gedurende de looptijd van de lening. Zo kun je jouw financiële planning beter afstemmen op de aflossingen en voorkom je verrassingen.

Conclusie

Een aflossingsschema is een belangrijk hulpmiddel bij het beheren van een zakelijke lening. Het helpt je om inzicht te krijgen in de aflossingen en de ontwikkeling van de restschuld. Door een aflossingsschema op te stellen en te volgen, kun je jouw financiële planning beter afstemmen op de aflossingen en zorg je ervoor dat je altijd op de hoogte bent van de stand van zaken rondom jouw lening.