Bedrijfskapitaal

Bedrijfskapitaal

Bedrijfskapitaal: Wat het is, waarom het belangrijk is en hoe je het kunt verkrijgen

Bedrijfskapitaal is een cruciale factor voor het succes van elk bedrijf. Het stelt ondernemers in staat om hun dagelijkse bedrijfsactiviteiten te financieren, te investeren in groei en te zorgen voor financiële stabiliteit. In dit artikel zullen we de basis van bedrijfskapitaal bespreken, waarom het belangrijk is en hoe je het kunt verkrijgen. We zullen ook een voorbeeld uitwerken waarin bedrijfskapitaal wordt gebruikt.

Wat is bedrijfskapitaal?

Bedrijfskapitaal, ook wel werkkapitaal genoemd, is het verschil tussen de kortetermijnactiva en kortetermijnverplichtingen van een bedrijf. Kortetermijnactiva omvatten zaken als kasgeld, debiteuren en voorraden, terwijl kortetermijnverplichtingen bestaan uit schulden en andere financiële verplichtingen die binnen een jaar moeten worden betaald.

De formule voor het berekenen van bedrijfskapitaal is als volgt:

Bedrijfskapitaal = Kortetermijnactiva - Kortetermijnverplichtingen

Waarom is bedrijfskapitaal belangrijk?

Bedrijfskapitaal is belangrijk om verschillende redenen:

  1. Liquiditeit: Een positief bedrijfskapitaal geeft aan dat een bedrijf voldoende liquiditeit heeft om aan zijn kortetermijnverplichtingen te voldoen. Dit is essentieel voor het behoud van een gezonde cashflow en het vermijden van financiële problemen.
  2. Financiële flexibiliteit: Bedrijfskapitaal stelt bedrijven in staat om te investeren in groeimogelijkheden, zoals het aannemen van nieuw personeel, het uitbreiden van productlijnen of het betreden van nieuwe markten.
  3. Kredietwaardigheid: Een sterk bedrijfskapitaal kan de kredietwaardigheid van een bedrijf verbeteren, waardoor het gemakkelijker wordt om leningen en andere vormen van financiering te verkrijgen.

Hoe verkrijg je bedrijfskapitaal?

Er zijn verschillende manieren om bedrijfskapitaal te verkrijgen, waaronder:

  • Winst: Het behalen van winst is de meest voor de hand liggende manier om bedrijfskapitaal te vergroten. Door kosten te verlagen en inkomsten te verhogen, kan een bedrijf zijn bedrijfskapitaal vergroten.
  • Lenen: Bedrijven kunnen leningen afsluiten om hun bedrijfskapitaal te vergroten. Dit kan in de vorm van een traditionele banklening, een kredietlijn of alternatieve financieringsmogelijkheden zoals crowdfunding of factoring.
  • Investeerders: Het aantrekken van investeerders, zoals durfkapitalisten of angel-investeerders, kan bedrijven helpen om hun bedrijfskapitaal te vergroten in ruil voor aandelen in het bedrijf.
  • Subsidies: Sommige bedrijven komen in aanmerking voor overheids- of EU-subsidies, die kunnen worden gebruikt om bedrijfskapitaal te vergroten.

Voorbeeld: Bedrijfskapitaal in actie

Laten we een voorbeeld bekijken van hoe bedrijfskapitaal kan worden gebruikt in een groeiend bedrijf.

Stel je voor dat je de eigenaar bent van een succesvolle bakkerij. Je hebt besloten dat het tijd is om uit te breiden en een tweede locatie te openen. Om dit te doen, heb je extra bedrijfskapitaal nodig om de kosten van de nieuwe locatie, extra personeel en extra voorraden te dekken.

Na het analyseren van je huidige financiële situatie, besluit je om een lening af te sluiten om het benodigde bedrijfskapitaal te verkrijgen. Je benadert een bank en krijgt goedkeuring voor een lening van €100.000. Met dit extra bedrijfskapitaal ben je in staat om de nieuwe locatie te openen, personeel aan te nemen en je voorraden te vergroten.

Na verloop van tijd begint de nieuwe locatie winst te genereren, waardoor je bedrijfskapitaal verder toeneemt. Dit stelt je in staat om je schulden af te lossen en verder te investeren in de groei van je bedrijf.

Conclusie

Bedrijfskapitaal is een essentieel onderdeel van het succes van elk bedrijf. Het zorgt voor financiële stabiliteit, liquiditeit en de mogelijkheid om te investeren in groei. Door het begrijpen van de basisprincipes van bedrijfskapitaal en het actief beheren ervan, kunnen bedrijven hun financiële gezondheid verbeteren en hun groeipotentieel maximaliseren.