Bedrijfsresultaat

Bedrijfsresultaat

Bedrijfsresultaat: Wat is het en hoe bereken je het?

Als financieel expert is het belangrijk om een goed inzicht te hebben in de financiële gezondheid van een bedrijf. Een van de belangrijkste indicatoren hiervoor is het bedrijfsresultaat. In dit artikel leggen we uit wat het bedrijfsresultaat is, hoe je het berekent en geven we een voorbeeld van hoe het bedrijfsresultaat gebruikt kan worden in de praktijk.

Wat is het bedrijfsresultaat?

Het bedrijfsresultaat, ook wel bekend als operationeel resultaat of EBIT (Earnings Before Interest and Taxes), is een financiële maatstaf die aangeeft hoeveel winst een bedrijf heeft gemaakt uit zijn kernactiviteiten, zonder rekening te houden met rente en belastingen. Het bedrijfsresultaat is een belangrijke indicator voor de winstgevendheid en efficiëntie van een bedrijf, omdat het laat zien hoe goed het bedrijf presteert in zijn primaire activiteiten.

Hoe bereken je het bedrijfsresultaat?

Om het bedrijfsresultaat te berekenen, moet je eerst de totale opbrengsten en de totale kosten van een bedrijf kennen. De formule voor het berekenen van het bedrijfsresultaat is als volgt:

Bedrijfsresultaat = Totale opbrengsten - Totale kosten

De totale opbrengsten zijn alle inkomsten die een bedrijf genereert uit zijn kernactiviteiten, zoals de verkoop van producten of diensten. De totale kosten zijn alle uitgaven die een bedrijf maakt om die opbrengsten te genereren, zoals personeelskosten, huur, grondstoffen en marketingkosten.

Het is belangrijk om te weten dat het bedrijfsresultaat geen rekening houdt met rente en belastingen. Dit betekent dat het bedrijfsresultaat een betere indicator is voor de operationele prestaties van een bedrijf dan de nettowinst, die wel rekening houdt met rente en belastingen.

Voorbeeld: Berekening van het bedrijfsresultaat

Laten we een voorbeeld bekijken van hoe het bedrijfsresultaat berekend kan worden. Stel dat je de financiële gegevens van een bedrijf hebt met de volgende cijfers:

  • Totale opbrengsten: €1.000.000
  • Personeelskosten: €400.000
  • Huurkosten: €100.000
  • Grondstofkosten: €200.000
  • Marketingkosten: €50.000

Om het bedrijfsresultaat te berekenen, moeten we eerst de totale kosten berekenen:

Totale kosten = Personeelskosten + Huurkosten + Grondstofkosten + Marketingkosten
Totale kosten = €400.000 + €100.000 + €200.000 + €50.000
Totale kosten = €750.000

Vervolgens berekenen we het bedrijfsresultaat:

Bedrijfsresultaat = Totale opbrengsten - Totale kosten
Bedrijfsresultaat = €1.000.000 - €750.000
Bedrijfsresultaat = €250.000

In dit voorbeeld is het bedrijfsresultaat €250.000. Dit betekent dat het bedrijf €250.000 winst heeft gemaakt uit zijn kernactiviteiten, zonder rekening te houden met rente en belastingen.

Conclusie

Het bedrijfsresultaat is een belangrijke financiële maatstaf die inzicht geeft in de winstgevendheid en efficiëntie van een bedrijf. Door het bedrijfsresultaat te berekenen en te analyseren, kunnen bedrijven beter begrijpen hoe goed ze presteren in hun kernactiviteiten en waar er mogelijk ruimte is voor verbetering. Als financieel expert is het essentieel om vertrouwd te zijn met het bedrijfsresultaat en hoe het kan worden gebruikt om bedrijven te ondersteunen bij hun zakelijke financieringen.