Beleggingslening

Beleggingslening

Beleggingslening: Wat is het en hoe werkt het?

Beleggingslening is een financieringsvorm waarbij je geld leent om te investeren in beleggingen, zoals aandelen, obligaties of vastgoed. Het doel van een beleggingslening is om een hoger rendement te behalen dan de rente die je betaalt over de lening. In dit artikel leggen we uit wat een beleggingslening is, hoe het werkt en geven we een voorbeeld van hoe je een beleggingslening kunt gebruiken.

Wat is een beleggingslening?

Een beleggingslening is een lening die je afsluit om te investeren in beleggingen. Het idee achter een beleggingslening is dat je met geleend geld een hoger rendement kunt behalen dan de rente die je betaalt over de lening. Hierdoor kun je profiteren van het zogenaamde hefboomeffect: je kunt met een relatief klein eigen vermogen een grotere investering doen en daardoor mogelijk een hoger rendement behalen.

Hoe werkt een beleggingslening?

Om een beleggingslening af te sluiten, moet je eerst een kredietverstrekker vinden die bereid is om je geld te lenen voor beleggingsdoeleinden. Dit kan bijvoorbeeld een bank of een gespecialiseerde kredietverstrekker zijn. Vervolgens sluit je een lening af met een afgesproken rentepercentage en looptijd. De rente op een beleggingslening is vaak hoger dan de rente op een reguliere lening, omdat het risico voor de kredietverstrekker groter is.

Na het afsluiten van de lening, kun je het geleende geld gebruiken om te investeren in beleggingen naar keuze. Het is belangrijk om goed te onderzoeken welke beleggingen het beste passen bij jouw risicoprofiel en beleggingsdoelstellingen. Houd er rekening mee dat beleggen altijd risico’s met zich meebrengt en dat je mogelijk (een deel van) je inleg kunt verliezen.

Gedurende de looptijd van de lening betaal je rente over het geleende bedrag. Aan het einde van de looptijd moet je de lening terugbetalen. Als je beleggingen in waarde zijn gestegen, kun je deze verkopen om de lening af te lossen en eventueel winst te maken. Als je beleggingen in waarde zijn gedaald, moet je mogelijk bijbetalen om de lening af te lossen.

Voorbeeld van een beleggingslening

Stel, je wilt €50.000 investeren in aandelen, maar je hebt slechts €25.000 aan eigen vermogen. Je besluit om een beleggingslening af te sluiten voor de overige €25.000. De rente op de lening bedraagt 5% per jaar en de looptijd is 5 jaar.

Na 5 jaar zijn je aandelen in waarde gestegen tot €70.000. Je verkoopt de aandelen en gebruikt de opbrengst om de lening af te lossen. Je hebt in totaal €12.500 aan rente betaald (5% x €25.000 x 5 jaar). Je houdt dus €70.000 – €25.000 (lening) – €12.500 (rente) = €32.500 over. Je oorspronkelijke inleg was €25.000, dus je hebt een rendement behaald van (€32.500 – €25.000) / €25.000 x 100% = 30%.

Als je aandelen in waarde waren gedaald tot €40.000, zou je na het aflossen van de lening en het betalen van de rente €40.000 – €25.000 (lening) – €12.500 (rente) = €2.500 overhouden. In dit geval zou je een verlies hebben geleden van (€2.500 – €25.000) / €25.000 x 100% = -90%.

Conclusie

Een beleggingslening kan een interessante optie zijn als je wilt investeren in beleggingen, maar niet voldoende eigen vermogen hebt. Het is echter belangrijk om je bewust te zijn van de risico’s en goed te onderzoeken welke beleggingen passen bij jouw situatie. Houd er rekening mee dat beleggen altijd risico’s met zich meebrengt en dat je mogelijk (een deel van) je inleg kunt verliezen.