Contante waarde

Contante waarde

Contante waarde: wat is het en hoe bereken je het?

De contante waarde is een belangrijk financieel concept dat bedrijven helpt bij het nemen van beslissingen over investeringen, financiering en waardering. In dit artikel leggen we uit wat de contante waarde is, hoe je het kunt berekenen en geven we een voorbeeld van hoe het wordt toegepast in de praktijk.

Wat is contante waarde?

De contante waarde (CW) is de huidige waarde van een bedrag dat in de toekomst wordt ontvangen of betaald, rekening houdend met de tijdswaarde van geld. Met andere woorden, het is het bedrag dat je vandaag zou moeten investeren om hetzelfde bedrag in de toekomst te ontvangen, rekening houdend met de rente die je zou verdienen op die investering.

De tijdswaarde van geld is het idee dat een euro vandaag meer waard is dan een euro in de toekomst, omdat je die euro vandaag kunt investeren en rente kunt verdienen. Daarom is het belangrijk om de contante waarde van toekomstige kasstromen te berekenen bij het nemen van beslissingen over investeringen en financiering.

Hoe bereken je de contante waarde?

De formule voor het berekenen van de contante waarde is als volgt:

CW = FV / (1 + r)^n

Waar:

  • CW = contante waarde
  • FV = toekomstige waarde (het bedrag dat je in de toekomst verwacht te ontvangen of te betalen)
  • r = rentevoet (het rendement dat je verwacht te verdienen op je investering)
  • n = aantal perioden (meestal uitgedrukt in jaren)

Voorbeeld: het berekenen van de contante waarde

Stel dat je overweegt om €10.000 te investeren in een project dat naar verwachting €12.000 zal opleveren over drie jaar. De rentevoet die je verwacht te verdienen op deze investering is 5% per jaar. Om te bepalen of deze investering de moeite waard is, moet je de contante waarde van de toekomstige kasstroom berekenen.

Gebruikmakend van de formule:

CW = FV / (1 + r)^n

Vul je de waarden in:

CW = €12.000 / (1 + 0,05)^3

Bereken de contante waarde:

CW = €12.000 / (1,157625)

CW = €10.364,24

De contante waarde van de toekomstige kasstroom is €10.364,24. Omdat dit bedrag hoger is dan de initiële investering van €10.000, is het project financieel aantrekkelijk en zou je kunnen overwegen om erin te investeren.

Conclusie

De contante waarde is een essentieel financieel concept dat bedrijven helpt bij het nemen van beslissingen over investeringen, financiering en waardering. Door de contante waarde van toekomstige kasstromen te berekenen, kunnen bedrijven de tijdswaarde van geld in hun besluitvorming meenemen en beter geïnformeerde beslissingen nemen over hun financiële toekomst.