Efficiënte grens

Efficiënte grens

De Efficiënte Grens: Wat is het en hoe werkt het?

De efficiënte grens is een belangrijk concept in de wereld van investeringen en portefeuillebeheer. Het helpt beleggers bij het vinden van de optimale balans tussen risico en rendement bij het samenstellen van hun beleggingsportefeuille. In dit artikel zullen we de efficiënte grens nader bekijken, uitleggen wat het is, hoe het werkt en een voorbeeld geven van hoe het in de praktijk kan worden toegepast.

Wat is de Efficiënte Grens?

De efficiënte grens is een concept uit de Moderne Portefeuilletheorie (MPT), ontwikkeld door Harry Markowitz in de jaren ’50. Het is een grafische weergave van de optimale portefeuilles die de hoogste verwachte rendementen bieden voor een bepaald niveau van risico, of het laagste risico voor een bepaald niveau van verwacht rendement. In andere woorden, de efficiënte grens helpt beleggers bij het identificeren van de meest efficiënte portefeuilles, die de beste risico-rendementsverhouding bieden.

Hoe werkt de Efficiënte Grens?

Om de efficiënte grens te begrijpen, is het belangrijk om eerst het concept van risico en rendement te begrijpen. Risico wordt meestal gemeten aan de hand van de standaarddeviatie van de verwachte rendementen, terwijl rendement wordt gemeten aan de hand van het gemiddelde verwachte rendement van een belegging. In het algemeen geldt dat hoe hoger het risico, hoe hoger het potentiële rendement.

De efficiënte grens wordt geïllustreerd in een grafiek waarbij het verwachte rendement op de verticale as wordt geplaatst en het risico op de horizontale as. De grafiek toont een curve die de optimale portefeuilles vertegenwoordigt, waarbij elke portefeuille op de curve een betere risico-rendementsverhouding biedt dan de portefeuilles die zich onder de curve bevinden.

Beleggers kunnen de efficiënte grens gebruiken om de optimale portefeuille voor hun specifieke risicotolerantie te vinden. Door hun risicotolerantie op de horizontale as te plaatsen, kunnen ze de portefeuille op de curve vinden die het hoogste verwachte rendement biedt voor dat niveau van risico.

Voorbeeld van de Efficiënte Grens in de praktijk

Laten we een voorbeeld bekijken van hoe de efficiënte grens kan worden toegepast bij het samenstellen van een beleggingsportefeuille. Stel dat we twee beleggingen hebben, A en B, met de volgende kenmerken:

  • Belegging A: verwacht rendement van 8%, risico (standaarddeviatie) van 10%
  • Belegging B: verwacht rendement van 12%, risico (standaarddeviatie) van 15%

We kunnen nu verschillende portefeuilles samenstellen met verschillende combinaties van deze twee beleggingen en hun risico-rendementsverhouding berekenen. Laten we bijvoorbeeld drie portefeuilles bekijken:

  • Portefeuille 1: 100% belegging A
  • Portefeuille 2: 50% belegging A, 50% belegging B
  • Portefeuille 3: 100% belegging B

Door de risico-rendementsverhouding van deze drie portefeuilles te berekenen en te plotten in een grafiek, kunnen we de efficiënte grens identificeren. In dit geval zou portefeuille 2 op de efficiënte grens liggen, omdat het een betere risico-rendementsverhouding biedt dan de andere twee portefeuilles.

Beleggers kunnen nu hun risicotolerantie gebruiken om te bepalen welke portefeuille het beste bij hen past. Als ze bijvoorbeeld een risicotolerantie van 12% hebben, zouden ze kiezen voor portefeuille 2, omdat het het hoogste verwachte rendement biedt voor dat niveau van risico.

Conclusie

De efficiënte grens is een krachtig hulpmiddel voor beleggers om de optimale balans tussen risico en rendement te vinden bij het samenstellen van hun beleggingsportefeuille. Door de efficiënte grens te begrijpen en toe te passen, kunnen beleggers beter geïnformeerde beslissingen nemen en hun kans op succes in de wereld van investeringen vergroten.