Eigen vermogen ratio

Eigen vermogen ratio

Eigen Vermogen Ratio: Wat is het en hoe bereken je het?

De Eigen Vermogen Ratio (EVR) is een belangrijke financiële ratio die aangeeft hoeveel van het totale vermogen van een bedrijf wordt gefinancierd door het eigen vermogen. Het is een maatstaf voor de financiële stabiliteit en solvabiliteit van een bedrijf. In dit artikel zullen we de Eigen Vermogen Ratio nader toelichten, uitleggen hoe je het kunt berekenen en een voorbeeld geven van hoe het kan worden toegepast.

Wat is de Eigen Vermogen Ratio?

De Eigen Vermogen Ratio is een financiële ratio die aangeeft welk deel van het totale vermogen van een bedrijf wordt gefinancierd door het eigen vermogen. Het eigen vermogen bestaat uit het kapitaal dat door de eigenaren van het bedrijf is ingebracht, plus de opgebouwde winsten die in het bedrijf zijn blijven zitten. Een hoge Eigen Vermogen Ratio betekent dat een bedrijf minder afhankelijk is van externe financiering, zoals leningen en kredieten, en daardoor financieel stabieler en solvabeler is.

Hoe bereken je de Eigen Vermogen Ratio?

De Eigen Vermogen Ratio kan eenvoudig worden berekend met behulp van de volgende formule:

Eigen Vermogen Ratio = (Eigen Vermogen / Totaal Vermogen) x 100

Om de Eigen Vermogen Ratio te berekenen, deel je het eigen vermogen van het bedrijf door het totale vermogen en vermenigvuldig je het resultaat met 100 om het als percentage uit te drukken. Het eigen vermogen en het totale vermogen zijn beide te vinden op de balans van het bedrijf.

Voorbeeld: Berekening van de Eigen Vermogen Ratio

Laten we een voorbeeld bekijken om de berekening van de Eigen Vermogen Ratio te illustreren. Stel dat we een bedrijf hebben met de volgende financiële gegevens:

  • Eigen Vermogen: €300.000
  • Totaal Vermogen: €500.000

We kunnen nu de Eigen Vermogen Ratio berekenen met behulp van de formule:

Eigen Vermogen Ratio = (€300.000 / €500.000) x 100
Eigen Vermogen Ratio = 0,6 x 100
Eigen Vermogen Ratio = 60%

In dit voorbeeld is de Eigen Vermogen Ratio 60%. Dit betekent dat 60% van het totale vermogen van het bedrijf wordt gefinancierd door het eigen vermogen, en de overige 40% door externe financiering, zoals leningen en kredieten.

Waarom is de Eigen Vermogen Ratio belangrijk?

De Eigen Vermogen Ratio is een belangrijke indicator voor de financiële stabiliteit en solvabiliteit van een bedrijf. Een hoge Eigen Vermogen Ratio betekent dat een bedrijf minder afhankelijk is van externe financiering en daardoor beter in staat is om financiële tegenslagen op te vangen. Bovendien kan een hoge Eigen Vermogen Ratio het vertrouwen van investeerders en kredietverstrekkers vergroten, waardoor het bedrijf gemakkelijker toegang krijgt tot kapitaal en gunstigere voorwaarden kan bedingen.

Daarentegen kan een lage Eigen Vermogen Ratio duiden op een hogere afhankelijkheid van externe financiering, wat kan leiden tot hogere rentelasten en een groter risico op financiële problemen bij economische tegenwind. Het is daarom belangrijk voor bedrijven om hun Eigen Vermogen Ratio in de gaten te houden en te streven naar een gezonde balans tussen eigen en vreemd vermogen.

Conclusie

De Eigen Vermogen Ratio is een belangrijke financiële ratio die inzicht geeft in de financiële stabiliteit en solvabiliteit van een bedrijf. Door het eigen vermogen te vergelijken met het totale vermogen, kunnen bedrijven en investeerders beoordelen hoe afhankelijk een bedrijf is van externe financiering en hoe goed het in staat is om financiële tegenslagen op te vangen. Het is belangrijk voor bedrijven om hun Eigen Vermogen Ratio te monitoren en te streven naar een gezonde balans tussen eigen en vreemd vermogen om hun financiële stabiliteit en groeipotentieel te waarborgen.