Eigen vermogen

Eigen vermogen

Eigen vermogen: wat is het en hoe bereken je het?

Als financieel expert is het belangrijk om bedrijven te helpen begrijpen wat eigen vermogen is en hoe het een rol speelt in hun financiële gezondheid. In dit artikel zullen we het concept van eigen vermogen uitleggen, hoe je het kunt berekenen en een voorbeeld geven van hoe het in de praktijk wordt toegepast.

Wat is eigen vermogen?

Eigen vermogen is het verschil tussen de totale waarde van de activa van een bedrijf en de totale waarde van de verplichtingen. Het vertegenwoordigt het deel van het bedrijf dat eigendom is van de aandeelhouders en kan worden gezien als de financiële buffer die een bedrijf heeft om tegenslagen op te vangen. Een positief eigen vermogen betekent dat het bedrijf meer activa heeft dan verplichtingen, terwijl een negatief eigen vermogen aangeeft dat het bedrijf meer verplichtingen heeft dan activa.

Hoe bereken je eigen vermogen?

Om het eigen vermogen van een bedrijf te berekenen, moet je eerst de totale waarde van de activa en de totale waarde van de verplichtingen bepalen. De formule voor het berekenen van het eigen vermogen is als volgt:

Eigen vermogen = Totale activa - Totale verplichtingen

De totale activa van een bedrijf omvatten zowel de materiële als de immateriële bezittingen, zoals gebouwen, machines, voorraden, debiteuren en goodwill. De totale verplichtingen omvatten zowel de kortlopende als de langlopende schulden, zoals crediteuren, leningen en belastingverplichtingen.

Voorbeeld van het gebruik van eigen vermogen

Laten we een voorbeeld bekijken van hoe het eigen vermogen in de praktijk wordt toegepast. Stel dat je een bedrijf hebt met de volgende financiële gegevens:

  • Totale activa: €500.000
  • Totale verplichtingen: €300.000

Om het eigen vermogen van dit bedrijf te berekenen, gebruik je de formule:

Eigen vermogen = Totale activa - Totale verplichtingen
Eigen vermogen = €500.000 - €300.000
Eigen vermogen = €200.000

In dit voorbeeld bedraagt het eigen vermogen van het bedrijf €200.000. Dit betekent dat de aandeelhouders een belang van €200.000 in het bedrijf hebben en dat het bedrijf een financiële buffer van €200.000 heeft om eventuele tegenslagen op te vangen.

Conclusie

Het begrijpen van het eigen vermogen en hoe het wordt berekend, is essentieel voor bedrijven om hun financiële gezondheid te beoordelen en om te bepalen hoeveel financiële ruimte ze hebben om te groeien en te investeren. Als financieel expert is het jouw taak om bedrijven te helpen bij het navigeren door de complexiteit van zakelijke financieringen en hen te voorzien van betrouwbare en bruikbare informatie, zoals het berekenen van hun eigen vermogen.