Factoring

Factoring

Factoring: Wat is het en hoe werkt het?

Factoring is een financiële dienst waarbij een bedrijf zijn openstaande facturen verkoopt aan een factoringmaatschappij, ook wel factor genoemd. Deze factor betaalt vervolgens een percentage van het factuurbedrag direct uit aan het bedrijf, waardoor het bedrijf sneller over liquide middelen beschikt. In dit artikel bespreken we wat factoring is, hoe het werkt en geven we een voorbeeld van een situatie waarin factoring gebruikt wordt.

Wat is factoring?

Factoring is een vorm van debiteurenfinanciering waarbij een bedrijf zijn openstaande facturen verkoopt aan een factor. De factor neemt de verantwoordelijkheid voor het innen van de facturen over en betaalt het bedrijf direct een percentage van het factuurbedrag uit. Dit percentage varieert meestal tussen de 80% en 95%. Zodra de debiteur de factuur betaalt aan de factor, ontvangt het bedrijf het resterende percentage, minus de kosten voor de factoringdienst.

Hoe werkt factoring?

Factoring werkt in een aantal stappen:

 1. Het bedrijf levert goederen of diensten aan zijn klant en stuurt een factuur.
 2. Het bedrijf verkoopt de openstaande factuur aan de factor.
 3. De factor betaalt direct een percentage van het factuurbedrag uit aan het bedrijf.
 4. De factor neemt de verantwoordelijkheid voor het innen van de factuur over en int het factuurbedrag bij de debiteur.
 5. Zodra de debiteur de factuur betaalt, ontvangt het bedrijf het resterende percentage, minus de kosten voor de factoringdienst.

Voorbeeld van factoring

Stel je voor dat je een groothandel hebt in bouwmaterialen. Je levert materialen aan een aannemer en stuurt een factuur van €10.000 met een betalingstermijn van 30 dagen. Omdat je snel over liquide middelen wilt beschikken om je leveranciers te betalen, besluit je gebruik te maken van factoring.

Je verkoopt de factuur aan een factor, die je direct 90% van het factuurbedrag uitbetaalt. Dit betekent dat je direct €9.000 ontvangt. De factor neemt nu de verantwoordelijkheid voor het innen van de factuur over en int het factuurbedrag bij de aannemer.

Na 30 dagen betaalt de aannemer de factuur van €10.000 aan de factor. De factor betaalt vervolgens het resterende percentage van 10% (€1.000) aan jou uit, minus de kosten voor de factoringdienst. Stel dat de kosten 3% van het factuurbedrag bedragen, dan ontvang je nog €700. In totaal heb je dus €9.700 ontvangen voor de factuur van €10.000.

Voordelen van factoring

 • Snelle beschikking over liquide middelen: Door factoring hoef je niet te wachten op de betalingstermijn van je debiteuren en beschik je sneller over cashflow.
 • Uitbesteding debiteurenbeheer: De factor neemt het debiteurenbeheer over, waardoor je tijd en energie bespaart op het innen van facturen.
 • Verkleining debiteurenrisico: In sommige gevallen neemt de factor ook het risico op wanbetaling over, waardoor je minder risico loopt op onbetaalde facturen.

Nadelen van factoring

 • Kosten: Factoring brengt kosten met zich mee, waardoor je uiteindelijk minder ontvangt voor je facturen.
 • Afhankelijkheid van de factor: Je bent afhankelijk van de factor voor het innen van je facturen en het ontvangen van het resterende percentage.
 • Mogelijke impact op klantrelaties: Het uitbesteden van debiteurenbeheer kan invloed hebben op de relatie met je klanten, aangezien zij nu te maken krijgen met een externe partij voor de betaling van hun facturen.

Factoring kan een nuttige oplossing zijn voor bedrijven die snel over liquide middelen willen beschikken en het debiteurenbeheer willen uitbesteden. Het is belangrijk om de voor- en nadelen af te wegen en te bepalen of factoring past bij jouw bedrijfssituatie.