Financieel plan

Financieel plan

Financieel plan: het fundament van uw bedrijfsfinanciering

Als ondernemer is het belangrijk om een solide financieel plan op te stellen. Dit plan vormt de basis voor uw bedrijfsfinanciering en helpt u bij het nemen van weloverwogen beslissingen. In dit artikel bespreken we het belang van een financieel plan, de onderdelen ervan en geven we een voorbeeld van hoe een financieel plan eruit kan zien.

Waarom een financieel plan?

Een financieel plan is essentieel voor het succes van uw onderneming. Het helpt u om:

 • Inzicht te krijgen in uw financiële situatie en de haalbaarheid van uw bedrijfsidee;
 • Financiële doelen te stellen en te monitoren;
 • Financiële risico’s te identificeren en te beheersen;
 • Investeerders en financiers te overtuigen van de levensvatbaarheid van uw onderneming;
 • Uw bedrijfsstrategie te onderbouwen met concrete cijfers.

Onderdelen van een financieel plan

Een financieel plan bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder:

 1. Investeringsbegroting: een overzicht van de benodigde investeringen om uw bedrijf op te starten of uit te breiden. Denk hierbij aan kosten voor bedrijfsmiddelen, voorraden, verbouwingen en marketing;
 2. Financieringsbegroting: een overzicht van de benodigde financiële middelen om de investeringen te bekostigen. Hierin staat hoeveel eigen vermogen u inbrengt en welke externe financieringsbronnen u nodig heeft;
 3. Exploitatiebegroting: een prognose van de verwachte omzet, kosten en winst voor de komende jaren. Dit geeft inzicht in de levensvatbaarheid van uw onderneming;
 4. Liquiditeitsbegroting: een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven per maand. Dit helpt u om te bepalen of u voldoende cashflow heeft om aan uw betalingsverplichtingen te voldoen;
 5. Break-even analyse: een berekening van het moment waarop uw onderneming quitte speelt, oftewel wanneer de totale opbrengsten gelijk zijn aan de totale kosten.

Voorbeeld financieel plan

Stel, u wilt een eigen koffiebar openen. U heeft een investeringsbegroting opgesteld waarin u de benodigde investeringen heeft berekend:

 • Inrichting en verbouwing: €20.000
 • Apparatuur en inventaris: €15.000
 • Voorraad: €5.000
 • Marketing: €2.000
 • Overige kosten: €3.000

Totaal benodigde investering: €45.000

Vervolgens stelt u een financieringsbegroting op. U heeft €20.000 aan eigen vermogen en wilt de overige €25.000 financieren met een zakelijke lening.

Daarna maakt u een exploitatiebegroting voor de komende drie jaar. U verwacht een jaarlijkse omzet van €100.000, met een brutowinstmarge van 60%. De vaste kosten bedragen €40.000 per jaar en de variabele kosten zijn 40% van de omzet. Op basis hiervan berekent u de nettowinst voor belastingen:

 • Jaar 1: €20.000
 • Jaar 2: €24.000
 • Jaar 3: €28.000

Tenslotte stelt u een liquiditeitsbegroting op om te bepalen of u voldoende cashflow heeft om aan uw betalingsverplichtingen te voldoen. U houdt rekening met de inkomsten uit verkopen, de aflossing van de lening en de betaling van rente, belastingen en andere kosten.

Met dit financieel plan heeft u een solide basis voor uw bedrijfsfinanciering en kunt u weloverwogen beslissingen nemen over de groei en ontwikkeling van uw koffiebar.

Conclusie

Een financieel plan is cruciaal voor het succes van uw onderneming. Het helpt u om inzicht te krijgen in uw financiële situatie, doelen te stellen en risico’s te beheersen. Door een gedegen financieel plan op te stellen, vergroot u de kans op succes en kunt u investeerders en financiers overtuigen van de levensvatbaarheid van uw bedrijf. Maak gebruik van de expertise van een financieel expert zoals Robin Bos om u te ondersteunen bij het opstellen van een solide financieel plan.