Financiële prognose

Financiële prognose

Financiële prognose: wat is het en hoe maak je er een?

Als ondernemer is het belangrijk om een goed beeld te hebben van de financiële toekomst van je bedrijf. Een financiële prognose helpt je hierbij. In dit artikel leggen we uit wat een financiële prognose is, waarom het belangrijk is en hoe je er zelf een kunt maken. We sluiten af met een voorbeeld van een financiële prognose.

Wat is een financiële prognose?

Een financiële prognose is een schatting van de toekomstige financiële prestaties van een bedrijf. Het is een belangrijk instrument voor het plannen en beheren van je bedrijf, omdat het je helpt om inzicht te krijgen in je inkomsten, uitgaven en winstgevendheid. Een financiële prognose kan je ook helpen bij het nemen van beslissingen over investeringen, het aannemen van personeel en het bepalen van je prijsstrategie.

Waarom is een financiële prognose belangrijk?

Een financiële prognose is om verschillende redenen belangrijk:

 • Het helpt je om realistische doelen te stellen voor je bedrijf en om je voortgang te meten.
 • Het helpt je om potentiële problemen te identificeren en oplossingen te bedenken voordat ze zich voordoen.
 • Het is een essentieel onderdeel van je ondernemingsplan en kan je helpen om financiering te krijgen van investeerders of kredietverstrekkers.
 • Het helpt je om beter voorbereid te zijn op onverwachte gebeurtenissen en omstandigheden.

Hoe maak je een financiële prognose?

Er zijn verschillende stappen die je kunt volgen om een financiële prognose te maken:

 1. Verzamel historische financiële gegevens: Als je al een tijdje in bedrijf bent, gebruik dan je historische financiële gegevens als basis voor je prognose. Kijk naar je inkomsten, kosten en winstgevendheid in het verleden om trends en patronen te identificeren.
 2. Maak aannames over de toekomst: Gebruik je historische gegevens en kennis van de markt om aannames te maken over hoe je bedrijf zich in de toekomst zal ontwikkelen. Denk hierbij aan zaken als omzetgroei, kostenstijgingen en veranderingen in de markt.
 3. Maak een winst- en verliesrekening: Gebruik je aannames om een winst- en verliesrekening op te stellen voor de komende jaren. Dit geeft je inzicht in je verwachte inkomsten, kosten en winstgevendheid.
 4. Maak een balans: Stel een balans op om een overzicht te krijgen van je verwachte activa, passiva en eigen vermogen.
 5. Maak een kasstroomprognose: Gebruik je winst- en verliesrekening en balans om een kasstroomprognose op te stellen. Dit geeft je inzicht in hoeveel geld je bedrijf naar verwachting zal genereren en verbruiken.
 6. Evalueer en pas aan: Evalueer je financiële prognose regelmatig en pas deze aan op basis van nieuwe informatie en veranderende omstandigheden.

Voorbeeld van een financiële prognose

Stel, je hebt een klein bedrijf dat handgemaakte sieraden verkoopt. Je wilt een financiële prognose maken voor de komende drie jaar. Hier is een eenvoudig voorbeeld van hoe je dit kunt doen:

 1. Verzamel je historische financiële gegevens, zoals je omzet, kosten en winstgevendheid van de afgelopen jaren.
 2. Maak aannames over de toekomst, bijvoorbeeld dat je omzet met 10% per jaar zal groeien, je kosten met 5% zullen stijgen en je winstmarge gelijk zal blijven.
 3. Gebruik deze aannames om een winst- en verliesrekening op te stellen voor de komende drie jaar. Bijvoorbeeld:
Jaar 1:
Omzet: €100.000
Kosten: €70.000
Winst: €30.000

Jaar 2:
Omzet: €110.000
Kosten: €73.500
Winst: €36.500

Jaar 3:
Omzet: €121.000
Kosten: €77.175
Winst: €43.825
 1. Stel een balans op met je verwachte activa, passiva en eigen vermogen.
 2. Maak een kasstroomprognose op basis van je winst- en verliesrekening en balans.
 3. Evalueer je financiële prognose regelmatig en pas deze aan op basis van nieuwe informatie en veranderende omstandigheden.

Door het opstellen van een financiële prognose krijg je een beter inzicht in de toekomstige financiële prestaties van je bedrijf. Dit helpt je om betere beslissingen te nemen en je bedrijf succesvol te laten groeien.