Financieringsbehoefte

Financieringsbehoefte

Financieringsbehoefte: Wat is het en hoe bereken je het?

Als ondernemer is het belangrijk om inzicht te hebben in je financieringsbehoefte. Dit helpt je bij het maken van de juiste keuzes op het gebied van zakelijke financiering. In dit artikel leggen we uit wat financieringsbehoefte is, hoe je het kunt berekenen en geven we een voorbeeld van een situatie waarin financieringsbehoefte een rol speelt.

Wat is financieringsbehoefte?

Financieringsbehoefte is het bedrag dat een onderneming nodig heeft om haar plannen te realiseren. Dit kan bijvoorbeeld gaan om investeringen in machines, voorraden, debiteuren of het aantrekken van personeel. De financieringsbehoefte is afhankelijk van de groeiambities van het bedrijf en de mate waarin het bedrijf in staat is om deze groei zelf te financieren.

Hoe bereken je de financieringsbehoefte?

De financieringsbehoefte kan op verschillende manieren worden berekend. Een veelgebruikte methode is de volgende:

  1. Bepaal de totale investeringen die nodig zijn om je plannen te realiseren.
  2. Bereken het bedrag dat je zelf kunt financieren. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit eigen vermogen, winstreserves of cashflow uit de onderneming.
  3. Trek het bedrag dat je zelf kunt financieren af van de totale investeringen. Het resultaat is de financieringsbehoefte.

Het is belangrijk om bij het berekenen van de financieringsbehoefte rekening te houden met eventuele onvoorziene kosten en een buffer voor tegenvallers. Zo voorkom je dat je later alsnog extra financiering moet aantrekken.

Voorbeeld financieringsbehoefte

Stel, je hebt een groothandel in bouwmaterialen en je wilt uitbreiden met een nieuwe vestiging. De totale investering voor de nieuwe vestiging bedraagt €500.000. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

  • Aankoop pand: €300.000
  • Inrichting en verbouwing: €100.000
  • Voorraad: €50.000
  • Marketing en promotie: €25.000
  • Onvoorziene kosten en buffer: €25.000

Je hebt in je huidige onderneming een winstreserve van €200.000 en verwacht de komende jaren een cashflow van €100.000 per jaar te genereren. Je kunt dus in totaal €300.000 zelf financieren.

De financieringsbehoefte is dan als volgt:

Totale investering: €500.000
Zelf te financieren: €300.000
Financieringsbehoefte: €200.000

In dit voorbeeld heb je dus een financieringsbehoefte van €200.000 om je plannen te realiseren. Met dit bedrag in gedachten kun je op zoek gaan naar passende financieringsmogelijkheden, zoals een zakelijke lening, leasing of crowdfunding.

Conclusie

Het inzichtelijk maken van je financieringsbehoefte is een belangrijke stap in het proces van het aantrekken van zakelijke financiering. Door een duidelijk beeld te hebben van het benodigde bedrag, kun je gericht op zoek gaan naar passende financieringsoplossingen en vergroot je de kans op succesvolle groei van je onderneming.