Financieringsplan

Financieringsplan

Financieringsplan: Wat is het en hoe stel je er een op?

Als ondernemer is het belangrijk om een goed financieringsplan op te stellen. Dit plan helpt je om inzicht te krijgen in de financiële behoeften van je bedrijf en om potentiële investeerders of kredietverstrekkers te overtuigen van de levensvatbaarheid van je onderneming. In dit artikel leggen we uit wat een financieringsplan is, welke onderdelen het bevat en hoe je er een opstelt. We sluiten af met een voorbeeld van een financieringsplan.

Wat is een financieringsplan?

Een financieringsplan is een document waarin je beschrijft hoe je de benodigde financiële middelen voor je bedrijf gaat verkrijgen en hoe je deze middelen gaat inzetten. Het plan geeft inzicht in de financiële situatie van je onderneming en helpt je om de juiste financieringsvorm te kiezen. Daarnaast is een financieringsplan een belangrijk onderdeel van je ondernemingsplan, dat je nodig hebt om investeerders of kredietverstrekkers te overtuigen van de potentie van je bedrijf.

Onderdelen van een financieringsplan

Een financieringsplan bestaat uit verschillende onderdelen. Hieronder bespreken we de belangrijkste onderdelen die in een financieringsplan aan bod moeten komen:

 1. Investeringsbegroting: In de investeringsbegroting geef je een overzicht van alle eenmalige uitgaven die je moet doen om je bedrijf op te starten of uit te breiden. Denk hierbij aan de aanschaf van machines, inventaris, verbouwingen en voorraden.
 2. Financieringsbehoefte: Op basis van de investeringsbegroting bereken je de totale financieringsbehoefte. Dit is het bedrag dat je nodig hebt om alle investeringen te kunnen doen.
 3. Financieringsvormen: In dit onderdeel beschrijf je welke financieringsvormen je gaat gebruiken om de financieringsbehoefte te dekken. Denk hierbij aan eigen vermogen, leningen, subsidies of crowdfunding.
 4. Exploitatiebegroting: De exploitatiebegroting geeft een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven van je bedrijf voor de komende jaren. Hiermee laat je zien dat je bedrijf winstgevend kan zijn en dat je in staat bent om de financiering terug te betalen.
 5. Liquiditeitsprognose: In de liquiditeitsprognose geef je een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven per maand. Dit helpt je om inzicht te krijgen in de cashflow van je bedrijf en om te bepalen of je voldoende financiële middelen hebt om aan je betalingsverplichtingen te voldoen.

Hoe stel je een financieringsplan op?

Om een financieringsplan op te stellen, volg je de volgende stappen:

 1. Bepaal je investeringsbegroting: Maak een overzicht van alle eenmalige uitgaven die je moet doen om je bedrijf op te starten of uit te breiden.
 2. Bereken je financieringsbehoefte: Tel alle investeringen bij elkaar op om je totale financieringsbehoefte te bepalen.
 3. Kies de juiste financieringsvormen: Onderzoek welke financieringsvormen het beste passen bij je bedrijf en beschrijf hoe je deze gaat inzetten om de financieringsbehoefte te dekken.
 4. Maak een exploitatiebegroting: Stel een overzicht op van de verwachte inkomsten en uitgaven van je bedrijf voor de komende jaren.
 5. Stel een liquiditeitsprognose op: Maak een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven per maand om inzicht te krijgen in de cashflow van je bedrijf.

Voorbeeld financieringsplan

Stel, je wilt een eigen koffiebar openen. Je hebt een investeringsbegroting opgesteld en komt tot de volgende eenmalige uitgaven:

 • Inrichting en verbouwing: €20.000
 • Machines en apparatuur: €15.000
 • Voorraad: €5.000
 • Marketing en promotie: €2.000

De totale financieringsbehoefte bedraagt dus €42.000. Je hebt €10.000 aan eigen vermogen en wilt de overige €32.000 financieren met een lening van de bank. In je financieringsplan beschrijf je vervolgens de exploitatiebegroting en liquiditeitsprognose, waaruit blijkt dat je bedrijf winstgevend kan zijn en dat je in staat bent om de lening terug te betalen.

Met dit financieringsplan heb je een duidelijk overzicht van de financiële behoeften van je koffiebar en kun je potentiële investeerders of kredietverstrekkers overtuigen van de levensvatbaarheid van je onderneming.