Futures

Futures

Wat zijn Futures en hoe werken ze?

Futures zijn financiële contracten die beleggers in staat stellen om te speculeren op de prijs van een onderliggende waarde, zoals grondstoffen, valuta’s of aandelenindexen. In dit artikel zullen we de basisprincipes van futures uitleggen, hoe ze werken en een voorbeeld geven van hoe futures gebruikt kunnen worden in de praktijk.

Wat is een Future?

Een future is een gestandaardiseerd contract tussen twee partijen om een bepaalde hoeveelheid van een onderliggende waarde te kopen of verkopen tegen een vooraf afgesproken prijs op een specifieke datum in de toekomst. Futures worden verhandeld op gereguleerde beurzen en worden gebruikt voor zowel hedging (risicobeheersing) als speculatie.

Hoe werken Futures?

Er zijn twee partijen betrokken bij een futurescontract: de koper en de verkoper. De koper gaat een longpositie aan, wat betekent dat hij verwacht dat de prijs van de onderliggende waarde zal stijgen. De verkoper gaat een shortpositie aan, wat betekent dat hij verwacht dat de prijs van de onderliggende waarde zal dalen.

Beide partijen zijn verplicht om de transactie uit te voeren op de afgesproken datum en tegen de afgesproken prijs, ongeacht de marktprijs van de onderliggende waarde op dat moment. Dit betekent dat futures een vorm van hefboomwerking bieden, waardoor beleggers kunnen profiteren van prijsschommelingen zonder de volledige waarde van de onderliggende waarde te hoeven kopen of verkopen.

Voorbeeld van het gebruik van Futures

Stel je voor dat je een boer bent die tarwe verbouwt. Je verwacht dat je over zes maanden 10.000 kilo tarwe zult oogsten. Om jezelf te beschermen tegen mogelijke prijsdalingen in de toekomst, besluit je om een futurescontract te verkopen voor de levering van 10.000 kilo tarwe over zes maanden tegen een prijs van €200 per 1.000 kilo.

Op het moment dat je het contract verkoopt, ontvang je een premie van €2.000 (10.000 kilo x €200 per 1.000 kilo). Dit bedrag is een soort verzekering die je beschermt tegen mogelijke prijsdalingen in de toekomst.

Na zes maanden is het tijd om de tarwe te leveren. Laten we twee scenario’s bekijken:

  1. De prijs van tarwe is gestegen tot €250 per 1.000 kilo. In dit geval heb je als boer een verlies geleden op het futurescontract, omdat je de tarwe voor €200 per 1.000 kilo hebt verkocht in plaats van de huidige marktprijs van €250. Echter, je hebt nog steeds de premie van €2.000 ontvangen toen je het contract verkocht, wat helpt om het verlies te compenseren.
  2. De prijs van tarwe is gedaald tot €150 per 1.000 kilo. In dit geval heb je als boer winst gemaakt op het futurescontract, omdat je de tarwe voor €200 per 1.000 kilo hebt verkocht in plaats van de huidige marktprijs van €150. Bovendien heb je de premie van €2.000 ontvangen toen je het contract verkocht, wat je totale winst verhoogt.

In beide scenario’s heeft het gebruik van futures je geholpen om jezelf te beschermen tegen prijsschommelingen en je inkomsten te stabiliseren.

Conclusie

Futures zijn een belangrijk instrument voor beleggers en bedrijven om zich in te dekken tegen prijsrisico’s en om te speculeren op prijsbewegingen van onderliggende waarden. Door het begrijpen van de basisprincipes van futures en hoe ze werken, kunnen bedrijven en beleggers beter geïnformeerde beslissingen nemen en hun financiële doelen bereiken.