Incasso financiering

Incasso financiering

Incasso Financiering: Wat is het en hoe werkt het?

Incasso financiering, ook wel bekend als factoring, is een vorm van zakelijke financiering waarbij een bedrijf zijn openstaande facturen verkoopt aan een gespecialiseerde financiële instelling, de zogenaamde factor. Deze factor neemt vervolgens de verantwoordelijkheid voor het innen van de betalingen op zich en verstrekt een voorschot op de facturen aan het bedrijf. In dit artikel zullen we dieper ingaan op wat incasso financiering is, hoe het werkt en een voorbeeld geven van een situatie waarin incasso financiering gebruikt wordt.

Wat is incasso financiering?

Incasso financiering is een manier voor bedrijven om snel toegang te krijgen tot werkkapitaal door hun openstaande facturen te verkopen aan een factor. In plaats van te wachten op de betalingstermijn van de klant, ontvangt het bedrijf direct een percentage van het factuurbedrag van de factor. De factor neemt vervolgens de verantwoordelijkheid voor het innen van de betalingen op zich en betaalt het resterende bedrag aan het bedrijf, minus de kosten voor de dienstverlening.

Hoe werkt incasso financiering?

Incasso financiering verloopt in een aantal stappen:

  1. Het bedrijf levert goederen of diensten aan zijn klant en stuurt een factuur.
  2. Het bedrijf verkoopt de openstaande factuur aan de factor.
  3. De factor verstrekt een voorschot op de factuur, meestal tussen de 70% en 90% van het factuurbedrag.
  4. De factor neemt de verantwoordelijkheid voor het innen van de betalingen op zich en communiceert met de klant over de betalingstermijnen.
  5. Wanneer de klant de factuur betaalt, ontvangt het bedrijf het resterende bedrag van de factor, minus de kosten voor de dienstverlening.

Voorbeeld van incasso financiering

Stel je voor dat je een groothandel in bouwmaterialen runt en je hebt net een grote bestelling geleverd aan een aannemer. De betalingstermijn voor de factuur is 60 dagen, maar je hebt het geld nu nodig om nieuwe voorraad in te kopen en je personeel te betalen. In dit geval kan incasso financiering een oplossing bieden.

Je benadert een factor en verkoopt de openstaande factuur van €10.000 aan hen. De factor verstrekt je direct een voorschot van 80% van het factuurbedrag, wat neerkomt op €8.000. Met dit geld kun je je directe kosten dekken en je bedrijf draaiende houden.

De factor neemt nu de verantwoordelijkheid voor het innen van de betalingen op zich en communiceert met de aannemer over de betalingstermijnen. Wanneer de aannemer de factuur na 60 dagen betaalt, ontvang je het resterende bedrag van €2.000, minus de kosten voor de dienstverlening van de factor. Deze kosten kunnen variëren, maar laten we in dit voorbeeld uitgaan van 3% van het factuurbedrag, wat neerkomt op €300. Je ontvangt dus uiteindelijk €1.700 van de factor.

Conclusie

Incasso financiering kan een effectieve manier zijn voor bedrijven om snel toegang te krijgen tot werkkapitaal en hun cashflow te verbeteren. Door openstaande facturen te verkopen aan een factor, kunnen bedrijven direct een voorschot ontvangen en de verantwoordelijkheid voor het innen van betalingen uitbesteden. Dit kan met name nuttig zijn voor bedrijven met langere betalingstermijnen of onregelmatige inkomsten. Echter, het is belangrijk om de kosten van incasso financiering af te wegen tegen de voordelen en te overwegen of deze vorm van financiering geschikt is voor jouw bedrijfssituatie.