Interne rentabiliteit

Interne rentabiliteit

Interne Rentabiliteit: Wat is het en hoe bereken je het?

Interne rentabiliteit (IR) is een belangrijke financiële maatstaf die bedrijven helpt bij het evalueren van de winstgevendheid van een investering of project. Het is de rentevoet waarbij de netto contante waarde (NCW) van een investering gelijk is aan nul. In dit artikel zullen we de concepten van interne rentabiliteit en netto contante waarde uitleggen, en een voorbeeld geven van hoe je de IR kunt berekenen voor een investeringsproject.

Wat is Interne Rentabiliteit?

Interne rentabiliteit is een maatstaf voor de winstgevendheid van een investering, uitgedrukt als een percentage. Het geeft aan hoeveel rendement een investering kan genereren, rekening houdend met de tijdswaarde van geld. Een hogere IR betekent dat een investering winstgevender is, terwijl een lagere IR aangeeft dat een investering minder winstgevend is.

De IR wordt vaak gebruikt om verschillende investeringsmogelijkheden met elkaar te vergelijken. Als een project een hogere IR heeft dan een ander project, betekent dit dat het eerste project een beter rendement oplevert en dus een betere investering is.

Wat is Netto Contante Waarde?

Netto contante waarde (NCW) is de som van de contante waarden van alle kasstromen die verband houden met een investering, zowel inkomsten als uitgaven. De contante waarde van een kasstroom is de huidige waarde van die kasstroom, rekening houdend met de tijdswaarde van geld. De tijdswaarde van geld is het idee dat een euro vandaag meer waard is dan een euro in de toekomst, omdat je die euro vandaag kunt investeren en rendement kunt verdienen.

De NCW wordt gebruikt om te bepalen of een investering financieel haalbaar is. Als de NCW positief is, betekent dit dat de investering winstgevend is en een rendement oplevert dat hoger is dan de kosten van het kapitaal. Als de NCW negatief is, betekent dit dat de investering niet winstgevend is en een rendement oplevert dat lager is dan de kosten van het kapitaal.

Hoe bereken je de Interne Rentabiliteit?

De interne rentabiliteit kan worden berekend met behulp van de volgende formule:

IR = (1 + (NPV / initiële investering))^(1 / aantal jaren) - 1

Waarbij:

  • IR = Interne Rentabiliteit
  • NPV = Netto Contante Waarde
  • Initiële investering = het bedrag dat aan het begin van het project wordt geïnvesteerd
  • Aantal jaren = de looptijd van het project

Voorbeeld: Berekening van de Interne Rentabiliteit

Stel dat een bedrijf overweegt om €100.000 te investeren in een nieuw project dat naar verwachting de volgende kasstromen zal genereren:

Jaar 1: €30.000
Jaar 2: €40.000
Jaar 3: €50.000

Om de interne rentabiliteit van dit project te berekenen, moeten we eerst de netto contante waarde berekenen. Laten we aannemen dat de kosten van het kapitaal (de rentevoet waartegen we de contante waarden berekenen) 5% bedragen. De netto contante waarde van het project is dan:

NCW = (€30.000 / (1 + 0,05)^1) + (€40.000 / (1 + 0,05)^2) + (€50.000 / (1 + 0,05)^3) - €100.000
NCW ≈ €15.873

Met de netto contante waarde kunnen we nu de interne rentabiliteit berekenen:

IR = (1 + (€15.873 / €100.000))^(1 / 3) - 1
IR ≈ 0,0509 of 5,09%

De interne rentabiliteit van het project is 5,09%. Dit betekent dat het project een rendement van 5,09% oplevert, wat hoger is dan de kosten van het kapitaal (5%). Het project is dus winstgevend en het bedrijf zou kunnen overwegen om in dit project te investeren.

Conclusie

Interne rentabiliteit is een belangrijke financiële maatstaf die bedrijven helpt bij het evalueren van de winstgevendheid van investeringen en projecten. Door de interne rentabiliteit te berekenen, kunnen bedrijven beter geïnformeerde beslissingen nemen over welke investeringen het meeste rendement opleveren en het beste passen bij hun financiële doelen.