Kosten-batenanalyse

Kosten-batenanalyse

Kosten-batenanalyse: Wat is het en hoe voer je het uit?

Als financieel expert is het belangrijk om bedrijven te helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen op basis van een grondige analyse van de kosten en baten van een project of investering. Een kosten-batenanalyse (KBA) is een essentiële tool die bedrijven helpt bij het evalueren van de financiële haalbaarheid van een project en het bepalen van de beste optie om hun doelen te bereiken. In dit artikel zullen we de basisprincipes van een kosten-batenanalyse bespreken en een voorbeeld geven van hoe je deze kunt uitvoeren.

Wat is een kosten-batenanalyse?

Een kosten-batenanalyse is een systematische benadering om de voor- en nadelen van een project of investering te evalueren door alle relevante kosten en baten in geldwaarden uit te drukken en te vergelijken. Het doel van een KBA is om te bepalen of een project financieel haalbaar is en of het een positieve netto contante waarde (NCW) heeft, wat betekent dat de verwachte baten op lange termijn groter zijn dan de kosten.

Hoe voer je een kosten-batenanalyse uit?

Om een kosten-batenanalyse uit te voeren, volg je de onderstaande stappen:

  1. Identificeer alle relevante kosten en baten van het project.
  2. Geef een geldwaarde aan elke kostenpost en bate.
  3. Bepaal de tijdshorizon van het project en de disconteringsvoet.
  4. Bereken de netto contante waarde (NCW) van het project.
  5. Evalueer de resultaten en maak een beslissing op basis van de uitkomst van de analyse.

Voorbeeld van een kosten-batenanalyse

Laten we een voorbeeld bekijken van een bedrijf dat overweegt om een nieuw productieproces te implementeren om de efficiëntie te verhogen en de kosten te verlagen. Om te bepalen of dit project financieel haalbaar is, voert het bedrijf een kosten-batenanalyse uit.

  1. Identificeer alle relevante kosten en baten: In dit geval zijn de kosten onder andere de aanschaf van nieuwe machines, opleiding van personeel en onderhoudskosten. De baten zijn onder andere de verhoogde productiecapaciteit, lagere productiekosten en mogelijke toename van de verkoop.
  2. Geef een geldwaarde aan elke kostenpost en bate: Het bedrijf schat dat de aanschaf van nieuwe machines €500.000 zal kosten, de opleiding van personeel €50.000 en de jaarlijkse onderhoudskosten €10.000. De verwachte baten zijn een toename van de productiecapaciteit met €300.000 per jaar, een verlaging van de productiekosten met €100.000 per jaar en een mogelijke toename van de verkoop met €200.000 per jaar.
  3. Bepaal de tijdshorizon en de disconteringsvoet: Het bedrijf verwacht dat het nieuwe productieproces een levensduur van 10 jaar heeft en gebruikt een disconteringsvoet van 5% om de toekomstige kasstromen te verdisconteren.
  4. Bereken de netto contante waarde (NCW): De NCW van het project kan worden berekend met behulp van de volgende formule: NCW = (Baten – Kosten) / (1 + Disconteringsvoet)^t, waarbij t het aantal jaren is. In dit geval is de NCW van het project gelijk aan:
NCW = (€300.000 + €100.000 + €200.000 - €500.000 - €50.000 - €10.000) / (1 + 0,05)^10
NCW = (€600.000 - €560.000) / (1,05)^10
NCW = €40.000 / 1,63
NCW = €24.539
  1. Evalueer de resultaten: Aangezien de NCW van het project positief is (€24.539), is het project financieel haalbaar en kan het bedrijf overwegen om het nieuwe productieproces te implementeren.

Door het uitvoeren van een kosten-batenanalyse kunnen bedrijven weloverwogen beslissingen nemen over investeringen en projecten op basis van een grondige evaluatie van de financiële haalbaarheid. Het helpt bedrijven om de beste optie te kiezen om hun doelen te bereiken en succesvol te zijn in hun financiële reis.