Kredietbeoordeling

Kredietbeoordeling

Kredietbeoordeling: Wat is het en hoe werkt het?

Als ondernemer kan het nodig zijn om externe financiering aan te trekken voor de groei of het voortbestaan van je bedrijf. Voordat een kredietverstrekker je een lening verstrekt, zal deze eerst een kredietbeoordeling uitvoeren om het risico van de lening in te schatten. In dit artikel leggen we uit wat een kredietbeoordeling is, hoe het werkt en geven we een voorbeeld van een situatie waarin kredietbeoordeling wordt toegepast.

Wat is een kredietbeoordeling?

Een kredietbeoordeling, ook wel kredietrisicobeoordeling genoemd, is het proces waarbij een kredietverstrekker (zoals een bank, investeerder of leasemaatschappij) de kredietwaardigheid van een bedrijf beoordeelt. Dit houdt in dat de kredietverstrekker inschat hoe groot de kans is dat het bedrijf de lening kan terugbetalen, inclusief rente en aflossing. Op basis van deze beoordeling beslist de kredietverstrekker of het bedrijf in aanmerking komt voor een lening en onder welke voorwaarden.

Hoe werkt een kredietbeoordeling?

Bij een kredietbeoordeling kijkt de kredietverstrekker naar verschillende factoren om het risico van de lening in te schatten. Enkele belangrijke factoren zijn:

  • Financiële situatie: De kredietverstrekker analyseert de balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht van het bedrijf om inzicht te krijgen in de financiële gezondheid van het bedrijf.
  • Kredietgeschiedenis: De kredietverstrekker controleert of het bedrijf in het verleden leningen heeft afgesloten en of deze tijdig zijn terugbetaald. Een positieve kredietgeschiedenis kan de kans op goedkeuring van de lening vergroten.
  • Bedrijfsmodel en markt: De kredietverstrekker beoordeelt het bedrijfsmodel en de markt waarin het bedrijf actief is. Een stabiel bedrijfsmodel en een groeiende markt kunnen de kans op goedkeuring van de lening vergroten.
  • Management en ondernemersvaardigheden: De kredietverstrekker beoordeelt de ervaring en vaardigheden van het managementteam en de ondernemer. Een ervaren en capabel team kan de kans op goedkeuring van de lening vergroten.
  • Zekerheden: De kredietverstrekker kijkt naar de zekerheden die het bedrijf kan bieden, zoals onderpand of garanties. Hoe meer zekerheden het bedrijf kan bieden, hoe lager het risico voor de kredietverstrekker.

Op basis van deze factoren stelt de kredietverstrekker een kredietbeoordelingsrapport op, waarin het risico van de lening wordt ingeschat. Dit rapport vormt de basis voor de beslissing om de lening al dan niet goed te keuren en onder welke voorwaarden.

Voorbeeld van een kredietbeoordeling

Stel, je hebt een groothandel in biologische voedingsmiddelen en je wilt een lening afsluiten om je voorraad uit te breiden en een nieuwe opslagruimte te huren. Je benadert een bank voor een lening van €100.000. De bank zal dan een kredietbeoordeling uitvoeren om te bepalen of je bedrijf in aanmerking komt voor de lening.

De bank analyseert je financiële situatie en ziet dat je bedrijf de afgelopen jaren winstgevend is geweest en een positieve kasstroom heeft. Je hebt in het verleden een kleinere lening afgesloten en deze tijdig terugbetaald, wat een positieve kredietgeschiedenis laat zien. Je bedrijfsmodel is stabiel en je opereert in een groeiende markt. Het managementteam heeft ruime ervaring in de branche en je kunt een deel van je voorraad als onderpand aanbieden.

Op basis van deze factoren beoordeelt de bank het risico van de lening als laag en besluit de lening goed te keuren. De bank stelt voorwaarden op, zoals een rentepercentage en een aflossingsschema, en je kunt de lening gebruiken om je bedrijf verder te laten groeien.

Conclusie

Een kredietbeoordeling is een belangrijk onderdeel van het proces om een zakelijke lening af te sluiten. Het helpt kredietverstrekkers om het risico van de lening in te schatten en te bepalen of je bedrijf in aanmerking komt voor financiering. Door je bewust te zijn van de factoren die een rol spelen bij een kredietbeoordeling, kun je je bedrijf beter voorbereiden op het aanvragen van een lening en de kans op goedkeuring vergroten.