Kredietgarantie

Kredietgarantie

Kredietgarantie: Wat is het en hoe werkt het?

Als ondernemer kan het soms lastig zijn om financiering te verkrijgen voor je bedrijf. Banken en andere financiële instellingen zijn vaak terughoudend met het verstrekken van leningen, vooral als je bedrijf nog niet over voldoende zekerheden beschikt. In dit artikel leggen we uit wat kredietgarantie is, hoe het werkt en hoe het jouw bedrijf kan helpen bij het verkrijgen van financiering. We geven ook een voorbeeld van een situatie waarin kredietgarantie wordt gebruikt.

Wat is kredietgarantie?

Kredietgarantie is een vorm van zekerheid die wordt geboden door een derde partij, meestal een overheidsinstantie of een gespecialiseerde garantie-instelling. Deze partij staat garant voor een deel van het krediet dat je als ondernemer wilt aangaan. Met een kredietgarantie wordt het risico voor de financier (bijvoorbeeld een bank) verkleind, waardoor zij eerder bereid zijn om een lening te verstrekken.

Hoe werkt kredietgarantie?

Als je als ondernemer gebruik wilt maken van een kredietgarantie, dien je eerst een financieringsaanvraag in bij een bank of andere financiële instelling. In deze aanvraag geef je aan dat je gebruik wilt maken van een kredietgarantie. De financier beoordeelt vervolgens je aanvraag en beslist of zij bereid zijn om de lening te verstrekken met de kredietgarantie als extra zekerheid.

Als de financier akkoord gaat, wordt de kredietgarantie verstrekt door de garantie-instelling. Deze instelling staat dan garant voor een bepaald percentage van het krediet. Mocht je als ondernemer in de toekomst niet in staat zijn om de lening terug te betalen, dan kan de financier een beroep doen op de garantie-instelling. Zij zullen dan het gegarandeerde deel van het krediet aan de financier terugbetalen.

Voorbeeld van het gebruik van kredietgarantie

Stel, je hebt een innovatief bedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling van duurzame energieoplossingen. Je wilt graag investeren in de groei van je bedrijf, maar je beschikt niet over voldoende zekerheden om een lening te verkrijgen bij de bank. In dit geval kun je gebruik maken van een kredietgarantie.

Je dient een financieringsaanvraag in bij de bank en geeft aan dat je gebruik wilt maken van een kredietgarantie. De bank beoordeelt je aanvraag en ziet potentie in je bedrijf. Ze zijn bereid om je een lening van €200.000 te verstrekken, op voorwaarde dat je een kredietgarantie kunt regelen.

Je neemt contact op met een garantie-instelling die gespecialiseerd is in duurzame energieprojecten. Zij zijn bereid om garant te staan voor 50% van het krediet, oftewel €100.000. Met deze kredietgarantie op zak, keurt de bank je financieringsaanvraag goed en kun je de lening aangaan om te investeren in de groei van je bedrijf.

Conclusie

Kredietgarantie kan een waardevolle oplossing zijn voor ondernemers die moeite hebben om financiering te verkrijgen voor hun bedrijf. Door gebruik te maken van een kredietgarantie, verklein je het risico voor de financier en vergroot je de kans op het verkrijgen van een lening. Het is belangrijk om te weten welke garantie-instellingen er zijn en welke voorwaarden zij hanteren, zodat je de juiste keuze kunt maken voor jouw bedrijf.