Lening zonder onderpand

Lening zonder onderpand

Lening zonder onderpand: wat is het en hoe werkt het?

Als ondernemer kan het soms nodig zijn om extra financiële middelen aan te trekken om je bedrijf te laten groeien, investeringen te doen of tijdelijke liquiditeitsproblemen op te lossen. Een lening zonder onderpand kan dan een interessante optie zijn. In dit artikel leggen we uit wat een lening zonder onderpand inhoudt, hoe het werkt en geven we een voorbeeld van een situatie waarin een dergelijke lening gebruikt kan worden.

Wat is een lening zonder onderpand?

Een lening zonder onderpand is een zakelijke lening waarbij je als ondernemer geen zekerheden hoeft te bieden aan de kredietverstrekker. Dit betekent dat je geen onderpand, zoals onroerend goed, machines of voorraden, hoeft in te brengen om de lening te verkrijgen. Dit in tegenstelling tot een lening met onderpand, waarbij de kredietverstrekker een zekerheidsrecht krijgt op bepaalde bezittingen van de onderneming. Mocht je als ondernemer niet meer in staat zijn om de lening terug te betalen, dan kan de kredietverstrekker deze bezittingen verkopen om (een deel van) het openstaande bedrag terug te krijgen.

Hoe werkt een lening zonder onderpand?

Bij een lening zonder onderpand beoordeelt de kredietverstrekker je kredietaanvraag voornamelijk op basis van je bedrijfsresultaten, cashflow en kredietwaardigheid. De volgende stappen worden doorgaans doorlopen bij het aanvragen van een lening zonder onderpand:

  1. Oriënteer je op de verschillende kredietverstrekkers en hun voorwaarden. Er zijn zowel traditionele banken als alternatieve financiers die leningen zonder onderpand aanbieden.
  2. Dien een kredietaanvraag in bij de gekozen kredietverstrekker. Hierbij dien je vaak financiële gegevens, zoals jaarrekeningen en cashflowprognoses, aan te leveren.
  3. De kredietverstrekker beoordeelt je aanvraag en doet eventueel aanvullend onderzoek naar je bedrijf en kredietwaardigheid.
  4. Indien je aanvraag wordt goedgekeurd, ontvang je een kredietvoorstel met de voorwaarden, rente en aflossingstermijn.
  5. Na acceptatie van het voorstel wordt de lening verstrekt en kun je het geld gebruiken voor het beoogde doel.

Voorbeeld: Lening zonder onderpand voor bedrijfsuitbreiding

Stel, je hebt een succesvolle webshop in duurzame kleding en je wilt je bedrijf uitbreiden door een fysieke winkel te openen. Je hebt hiervoor €50.000 nodig, maar je beschikt niet over voldoende onderpand om een lening met zekerheden af te sluiten. In dit geval kan een lening zonder onderpand een oplossing bieden.

Je oriënteert je op de verschillende kredietverstrekkers en kiest er een die leningen zonder onderpand aanbiedt. Vervolgens dien je een kredietaanvraag in, waarbij je je financiële gegevens en een ondernemingsplan aanlevert. De kredietverstrekker beoordeelt je aanvraag en ziet dat je bedrijf goede resultaten behaalt en een gezonde cashflow heeft. Op basis hiervan wordt je aanvraag goedgekeurd en ontvang je een kredietvoorstel.

Na acceptatie van het voorstel wordt de lening van €50.000 verstrekt en kun je de fysieke winkel openen. Je betaalt de lening terug volgens de afgesproken termijn en rente, zonder dat je onderpand hoeft in te brengen.

Conclusie

Een lening zonder onderpand kan een interessante optie zijn voor ondernemers die geen zekerheden kunnen of willen bieden aan kredietverstrekkers. Het is belangrijk om je goed te oriënteren op de verschillende aanbieders en hun voorwaarden, en om een gedegen kredietaanvraag in te dienen. Zo vergroot je de kans op een succesvolle aanvraag en kun je je bedrijf verder laten groeien.