Leveraged buyout

Leveraged buyout

Leveraged Buyout: Wat is het en hoe werkt het?

In dit artikel zullen we de term Leveraged Buyout (LBO) uitleggen, wat het betekent, hoe het werkt en een voorbeeld geven van een situatie waarin een LBO wordt gebruikt. Als financieel expert is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de verschillende financieringsopties die beschikbaar zijn voor bedrijven, en een LBO is een veelvoorkomende strategie in de wereld van zakelijke financiering.

Wat is een Leveraged Buyout?

Een Leveraged Buyout (LBO) is een financieringsstrategie waarbij een bedrijf wordt overgenomen door een andere partij, meestal een private equity firma, met behulp van een aanzienlijke hoeveelheid geleend geld (schuld) om de overname te financieren. De activa van het overgenomen bedrijf worden vaak gebruikt als onderpand voor de leningen, en de cashflow van het bedrijf wordt gebruikt om de schuld af te lossen.

Hoe werkt een Leveraged Buyout?

De partij die het bedrijf wil overnemen, benadert een bank of andere financiële instelling om een lening te verkrijgen voor de overname. De lening wordt meestal verstrekt op basis van de waarde van de activa van het over te nemen bedrijf en de verwachte cashflow die het bedrijf zal genereren. De overnemende partij gebruikt vervolgens de lening om het bedrijf te kopen, waarbij het bedrijf zelf als onderpand dient voor de lening.

Na de overname wordt het overgenomen bedrijf vaak geherstructureerd om de efficiëntie en winstgevendheid te verbeteren. Dit kan onder meer het snijden in kosten, het verkopen van niet-kernactiviteiten en het investeren in groeimogelijkheden omvatten. Het doel van deze herstructurering is om de cashflow van het bedrijf te verhogen, zodat de schuld sneller kan worden afbetaald.

Zodra de schuld is afbetaald, kan de overnemende partij ervoor kiezen om het bedrijf te verkopen, vaak voor een hogere prijs dan de oorspronkelijke aankoopprijs, of om het bedrijf te behouden en te profiteren van de toegenomen cashflow en winstgevendheid.

Voorbeeld van een Leveraged Buyout

Laten we een voorbeeld bekijken van een situatie waarin een LBO wordt gebruikt. Stel dat er een private equity firma is die geïnteresseerd is in het overnemen van een middelgroot productiebedrijf met een waarde van €50 miljoen. De private equity firma heeft €10 miljoen aan eigen vermogen beschikbaar om te investeren in de overname, maar heeft aanvullende financiering nodig om de volledige aankoopprijs te dekken.

De private equity firma benadert een bank en verkrijgt een lening van €40 miljoen, waarbij de activa van het productiebedrijf als onderpand dienen. Met de lening en het eigen vermogen van €10 miljoen koopt de private equity firma het productiebedrijf voor €50 miljoen.

Na de overname werkt de private equity firma samen met het management van het productiebedrijf om de efficiëntie en winstgevendheid te verbeteren. Dit leidt tot een toename van de cashflow, waardoor de schuld sneller kan worden afbetaald. Na enkele jaren van succesvolle herstructurering en schuldaflossing, besluit de private equity firma het productiebedrijf te verkopen voor €70 miljoen, waardoor een aanzienlijke winst wordt gerealiseerd op hun oorspronkelijke investering.

Conclusie

Een Leveraged Buyout is een veelvoorkomende financieringsstrategie die wordt gebruikt door private equity firma’s en andere investeerders om bedrijven over te nemen met behulp van geleend geld. Hoewel LBO’s risicovol kunnen zijn vanwege de hoge schuldniveaus die ermee gepaard gaan, kunnen ze ook aanzienlijke winsten opleveren als de overname en herstructurering succesvol zijn. Als financieel expert is het belangrijk om op de hoogte te zijn van LBO’s en de potentiële voordelen en risico’s die ze met zich meebrengen voor bedrijven en investeerders.