Liquiditeit

Liquiditeit

Liquiditeit: Wat is het en hoe bereken je het?

Liquiditeit is een belangrijke financiële maatstaf die aangeeft in hoeverre een bedrijf in staat is om op korte termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. In dit artikel zullen we de betekenis van liquiditeit verder uitleggen, hoe je het kunt berekenen en een voorbeeld geven van hoe liquiditeit wordt gebruikt in de praktijk.

Wat is liquiditeit?

Liquiditeit verwijst naar de mate waarin een bedrijf zijn kortlopende schulden kan aflossen met behulp van zijn kortlopende activa. Kortlopende activa zijn bezittingen die binnen een jaar kunnen worden omgezet in contanten, zoals debiteuren en voorraden. Kortlopende schulden zijn verplichtingen die binnen een jaar moeten worden betaald, zoals crediteuren en kortlopende leningen.

Een hoge liquiditeit betekent dat een bedrijf gemakkelijk zijn kortlopende schulden kan aflossen, wat duidt op een goede financiële gezondheid. Een lage liquiditeit kan er echter op wijzen dat een bedrijf moeite heeft om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen, wat kan leiden tot financiële problemen of zelfs faillissement.

Hoe bereken je liquiditeit?

Er zijn verschillende manieren om de liquiditeit van een bedrijf te berekenen, maar de twee meest gebruikte methoden zijn de current ratio en de quick ratio.

1. Current ratio

De current ratio wordt berekend door de kortlopende activa van een bedrijf te delen door zijn kortlopende schulden. De formule is als volgt:

Current ratio = Kortlopende activa / Kortlopende schulden

Een current ratio van 1 of hoger wordt over het algemeen als goed beschouwd, omdat dit betekent dat een bedrijf voldoende kortlopende activa heeft om zijn kortlopende schulden af te lossen. Een ratio van minder dan 1 kan erop wijzen dat een bedrijf mogelijk liquiditeitsproblemen heeft.

2. Quick ratio

De quick ratio, ook wel bekend als de acid-test ratio, is een strengere maatstaf voor liquiditeit. Het houdt geen rekening met voorraden, omdat deze mogelijk niet snel genoeg kunnen worden omgezet in contanten om aan de kortlopende verplichtingen te voldoen. De formule voor de quick ratio is als volgt:

Quick ratio = (Kortlopende activa - Voorraden) / Kortlopende schulden

Een quick ratio van 1 of hoger wordt over het algemeen als goed beschouwd, omdat dit betekent dat een bedrijf in staat is om zijn kortlopende schulden af te lossen zonder te vertrouwen op de verkoop van voorraden.

Voorbeeld van liquiditeit in de praktijk

Laten we een voorbeeld bekijken van hoe liquiditeit wordt gebruikt in de praktijk. Stel dat bedrijf A de volgende financiële gegevens heeft:

  • Kortlopende activa: €100.000
  • Voorraden: €40.000
  • Kortlopende schulden: €80.000

We kunnen de current ratio en de quick ratio voor bedrijf A als volgt berekenen:

Current ratio = €100.000 / €80.000 = 1,25
Quick ratio = (€100.000 - €40.000) / €80.000 = 0,75

Bedrijf A heeft een current ratio van 1,25, wat betekent dat het voldoende kortlopende activa heeft om zijn kortlopende schulden af te lossen. Echter, de quick ratio is 0,75, wat suggereert dat het bedrijf mogelijk problemen zou kunnen ondervinden bij het aflossen van zijn kortlopende schulden als het niet in staat is om zijn voorraden snel genoeg te verkopen.

In dit geval zou bedrijf A zijn liquiditeitspositie kunnen verbeteren door bijvoorbeeld zijn voorraadbeheer te optimaliseren, sneller betalingen van debiteuren te innen of door het herfinancieren van kortlopende schulden naar langlopende schulden.

Conclusie

Liquiditeit is een cruciale financiële maatstaf voor bedrijven, omdat het aangeeft in hoeverre een bedrijf in staat is om op korte termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Door regelmatig de liquiditeit te monitoren en te analyseren, kunnen bedrijven potentiële financiële problemen vroegtijdig identificeren en passende maatregelen nemen om hun financiële gezondheid te waarborgen.