Liquiditeitsprognose

Liquiditeitsprognose

Liquiditeitsprognose: Wat is het en hoe maak je er een?

Als ondernemer is het belangrijk om inzicht te hebben in de financiële situatie van je bedrijf. Een liquiditeitsprognose is een essentieel instrument om dit inzicht te verkrijgen. In dit artikel leggen we uit wat een liquiditeitsprognose is, waarom het belangrijk is en hoe je er zelf een kunt maken. We sluiten af met een voorbeeld van een liquiditeitsprognose.

Wat is een liquiditeitsprognose?

Een liquiditeitsprognose is een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven van een bedrijf over een bepaalde periode, meestal een jaar. Het doel van een liquiditeitsprognose is om inzicht te krijgen in de financiële situatie van het bedrijf en te bepalen of er voldoende geld beschikbaar is om aan de betalingsverplichtingen te voldoen. Een liquiditeitsprognose helpt je ook om eventuele financiële knelpunten tijdig te signaleren en hierop te anticiperen.

Waarom is een liquiditeitsprognose belangrijk?

Een liquiditeitsprognose is om verschillende redenen belangrijk:

  • Het geeft inzicht in de financiële situatie van je bedrijf, zodat je weet of je aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen.
  • Het helpt je om financiële knelpunten tijdig te signaleren en hierop te anticiperen, bijvoorbeeld door extra financiering aan te trekken of kosten te besparen.
  • Het is een belangrijk instrument bij het nemen van strategische beslissingen, zoals investeringen of het aannemen van personeel.
  • Financiers, zoals banken en investeerders, kunnen om een liquiditeitsprognose vragen als je een financieringsaanvraag doet.

Hoe maak je een liquiditeitsprognose?

Om een liquiditeitsprognose te maken, volg je de volgende stappen:

  1. Bepaal de periode waarover je de liquiditeitsprognose wilt maken, bijvoorbeeld een jaar.
  2. Maak een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven per maand. Denk hierbij aan inkomsten uit verkoop, kosten voor personeel, huur, belastingen, investeringen en aflossingen van leningen.
  3. Bereken het saldo van de inkomsten en uitgaven per maand. Dit is het verschil tussen de inkomsten en uitgaven.
  4. Bereken het cumulatieve saldo. Dit is het saldo van de inkomsten en uitgaven van de voorgaande maanden opgeteld bij het saldo van de huidige maand.
  5. Analyseer de liquiditeitsprognose en bepaal of er voldoende geld beschikbaar is om aan de betalingsverplichtingen te voldoen. Als er knelpunten zijn, bedenk dan hoe je hierop kunt anticiperen.

Voorbeeld van een liquiditeitsprognose

Stel, je hebt een webshop en wilt een liquiditeitsprognose maken voor het komende jaar. Je verwacht de volgende inkomsten en uitgaven per maand:


Maand Inkomsten Uitgaven Saldo Cumulatief saldo
Januari 10.000 8.000 2.000 2.000
Februari 12.000 9.000 3.000 5.000

Uit dit voorbeeld blijkt dat er in januari en februari voldoende geld beschikbaar is om aan de betalingsverplichtingen te voldoen. Door de liquiditeitsprognose voor het hele jaar te maken, krijg je inzicht in de financiële situatie van je bedrijf en kun je eventuele knelpunten tijdig signaleren.

Samenvattend is een liquiditeitsprognose een belangrijk instrument om inzicht te krijgen in de financiële situatie van je bedrijf en om strategische beslissingen te nemen. Door regelmatig een liquiditeitsprognose te maken en te analyseren, zorg je ervoor dat je bedrijf financieel gezond blijft en dat je tijdig kunt anticiperen op eventuele knelpunten.