Marginaal rendement

Marginaal rendement

Marginaal rendement: wat is het en hoe bereken je het?

Als financieel expert is het belangrijk om te begrijpen wat marginaal rendement is en hoe het kan worden gebruikt om bedrijven te helpen bij het nemen van beslissingen over investeringen en het optimaliseren van hun winst. In dit artikel zullen we het concept van marginaal rendement uitleggen, hoe je het kunt berekenen en een voorbeeld geven van hoe het kan worden toegepast in de praktijk.

Wat is marginaal rendement?

Marginaal rendement is een economisch concept dat het extra rendement meet dat wordt gegenereerd door een extra eenheid van input, zoals arbeid, kapitaal of grondstoffen. Het wordt vaak gebruikt om te bepalen of het de moeite waard is om extra middelen te investeren in een project of bedrijf. Als het marginaal rendement positief is, betekent dit dat het toevoegen van extra input leidt tot een toename van de totale opbrengst. Als het marginaal rendement negatief is, betekent dit dat het toevoegen van extra input leidt tot een afname van de totale opbrengst.

Hoe bereken je marginaal rendement?

Om marginaal rendement te berekenen, moet je de verandering in totale opbrengst (ΔTR) delen door de verandering in input (ΔQ). De formule voor marginaal rendement is als volgt:

MR = ΔTR / ΔQ

Waarbij:

  • MR staat voor marginaal rendement
  • ΔTR staat voor de verandering in totale opbrengst
  • ΔQ staat voor de verandering in input

Voorbeeld van marginaal rendement

Laten we een voorbeeld bekijken om te illustreren hoe marginaal rendement kan worden gebruikt om te bepalen of het de moeite waard is om extra middelen te investeren in een project.

Stel je voor dat je een bedrijf hebt dat fietsen produceert. Je overweegt om extra arbeid in te huren om de productie te verhogen. Je wilt weten of het de moeite waard is om extra arbeid in te huren, dus je besluit om het marginaal rendement te berekenen.

De huidige productie is 100 fietsen per maand, met een totale opbrengst van €10.000. Je overweegt om een extra werknemer in dienst te nemen, wat de productie zou verhogen tot 110 fietsen per maand en de totale opbrengst tot €11.000.

Om het marginaal rendement te berekenen, gebruik je de formule:

MR = ΔTR / ΔQ

De verandering in totale opbrengst (ΔTR) is €1.000 (€11.000 – €10.000) en de verandering in input (ΔQ) is 10 fietsen (110 – 100). Dus:

MR = €1.000 / 10 = €100

Het marginaal rendement is €100, wat betekent dat elke extra fiets die wordt geproduceerd door de extra werknemer €100 aan extra opbrengst genereert. Als de kosten van het inhuren van de extra werknemer lager zijn dan €100 per fiets, is het de moeite waard om de extra arbeid in te huren. Als de kosten hoger zijn dan €100 per fiets, is het niet de moeite waard om de extra arbeid in te huren.

Conclusie

Marginaal rendement is een belangrijk concept in de economie en financiële wereld, omdat het bedrijven helpt te bepalen of het de moeite waard is om extra middelen te investeren in een project of bedrijf. Door het marginaal rendement te berekenen, kunnen bedrijven beter geïnformeerde beslissingen nemen over investeringen en het optimaliseren van hun winst. Als financieel expert is het belangrijk om vertrouwd te zijn met dit concept en te weten hoe je het kunt toepassen in de praktijk.