Ondernemerskrediet

Ondernemerskrediet

Ondernemerskrediet: Wat is het en hoe werkt het?

Als ondernemer heb je soms extra financiële middelen nodig om je bedrijf te laten groeien, investeringen te doen of om tijdelijke liquiditeitsproblemen op te lossen. Een ondernemerskrediet kan in deze situaties uitkomst bieden. In dit artikel leggen we uit wat een ondernemerskrediet is, hoe het werkt en geven we een voorbeeld van een situatie waarin een ondernemerskrediet gebruikt wordt.

Wat is een ondernemerskrediet?

Een ondernemerskrediet is een lening die specifiek bedoeld is voor ondernemers en bedrijven. Het doel van een ondernemerskrediet is om bedrijven te voorzien van extra financiële middelen om te investeren in bijvoorbeeld machines, voorraden, bedrijfspanden of andere bedrijfsmiddelen. Daarnaast kan een ondernemerskrediet ook gebruikt worden om tijdelijke liquiditeitsproblemen op te lossen, bijvoorbeeld als gevolg van seizoensinvloeden of onverwachte uitgaven.

Hoe werkt een ondernemerskrediet?

Een ondernemerskrediet kan worden aangevraagd bij een bank of een andere financiële instelling. Bij het aanvragen van een ondernemerskrediet zal de kredietverstrekker een aantal zaken beoordelen, zoals:

  • De kredietwaardigheid van het bedrijf en de ondernemer
  • De financiële situatie van het bedrijf (balans, winst- en verliesrekening, cashflow)
  • Het doel van de lening
  • De looptijd van de lening
  • De zekerheden die het bedrijf kan bieden (bijvoorbeeld onderpand)

Op basis van deze beoordeling zal de kredietverstrekker besluiten of het ondernemerskrediet wordt toegekend en tegen welke voorwaarden (rente, looptijd, aflossingsschema, etc.).

Voorbeeld van een situatie waarin een ondernemerskrediet gebruikt wordt

Stel, je hebt een succesvolle groothandel in bouwmaterialen en je ziet kansen om je bedrijf verder uit te breiden door een nieuwe vestiging te openen in een andere stad. Om deze nieuwe vestiging te realiseren, heb je extra financiële middelen nodig voor de aankoop van een bedrijfspand, de inrichting van de winkel en de aanschaf van extra voorraden.

Je besluit een ondernemerskrediet aan te vragen bij je bank om deze investering te financieren. Na een grondige beoordeling van je aanvraag, besluit de bank om je een ondernemerskrediet van €200.000 te verstrekken met een looptijd van 5 jaar en een rentepercentage van 4%. Je betaalt maandelijks een vast bedrag aan rente en aflossing, waardoor je na 5 jaar het volledige krediet hebt terugbetaald.

Met het ondernemerskrediet kun je de nieuwe vestiging realiseren en je bedrijf verder laten groeien. Door de extra omzet en winst die de nieuwe vestiging genereert, ben je in staat om het ondernemerskrediet volgens het afgesproken schema terug te betalen.

Conclusie

Een ondernemerskrediet kan een uitstekende oplossing zijn voor bedrijven die extra financiële middelen nodig hebben om te investeren in groei, bedrijfsmiddelen of om tijdelijke liquiditeitsproblemen op te lossen. Het is belangrijk om een goed onderbouwd financieringsplan op te stellen en verschillende kredietverstrekkers te vergelijken om het ondernemerskrediet te vinden dat het beste past bij jouw situatie en behoeften.