Ondernemingskrediet

Ondernemingskrediet

Ondernemingskrediet: Wat is het en hoe werkt het?

Als ondernemer heb je soms extra financiële middelen nodig om je bedrijf te laten groeien, investeringen te doen of om tijdelijke liquiditeitsproblemen op te lossen. Een ondernemingskrediet kan in deze situaties uitkomst bieden. In dit artikel leggen we uit wat een ondernemingskrediet is, hoe het werkt en geven we een voorbeeld van een situatie waarin ondernemingskrediet gebruikt wordt.

Wat is een ondernemingskrediet?

Een ondernemingskrediet is een lening die specifiek bedoeld is voor bedrijven. Het kan worden gebruikt om te investeren in bijvoorbeeld machines, voorraden, bedrijfspanden of andere bedrijfsmiddelen. Ook kan het krediet worden ingezet om tijdelijke liquiditeitsproblemen op te lossen, bijvoorbeeld als je moet wachten op betalingen van klanten. Ondernemingskredieten worden verstrekt door banken en andere financiële instellingen en kunnen zowel op korte als lange termijn worden afgesloten.

Hoe werkt een ondernemingskrediet?

Om in aanmerking te komen voor een ondernemingskrediet, moet je als ondernemer een aantal stappen doorlopen:

  1. Oriëntatie: Bepaal waarvoor je het krediet nodig hebt en hoeveel geld je wilt lenen. Onderzoek ook welke financiële instellingen ondernemingskredieten aanbieden en vergelijk de voorwaarden en rentetarieven.
  2. Aanvraag: Dien een aanvraag in bij de gekozen financiële instelling. Hierbij moet je vaak een ondernemingsplan, financieel plan en recente jaarcijfers aanleveren.
  3. Beoordeling: De financiële instelling beoordeelt je aanvraag op basis van je bedrijfsgegevens, kredietwaardigheid en het risico dat zij lopen bij het verstrekken van het krediet. Op basis hiervan wordt bepaald of je in aanmerking komt voor het krediet en onder welke voorwaarden.
  4. Akkoord en uitbetaling: Als je aanvraag wordt goedgekeurd, ontvang je een kredietovereenkomst met de voorwaarden en rentetarieven. Na ondertekening wordt het krediet uitbetaald en kun je het geld gebruiken voor de beoogde investeringen of uitgaven.
  5. Aflossing: Gedurende de looptijd van het krediet betaal je maandelijks een vast bedrag aan rente en aflossing. Aan het einde van de looptijd is het volledige krediet afgelost.

Voorbeeld: Ondernemingskrediet voor de aanschaf van een bedrijfsauto

Stel, je hebt een succesvolle onderneming in de bouwsector en je wilt investeren in een nieuwe bedrijfsauto om je diensten verder uit te breiden. De aanschafprijs van de gewenste bedrijfsauto bedraagt €30.000. Je beschikt echter niet over voldoende eigen middelen om deze investering te doen. In dit geval kan een ondernemingskrediet uitkomst bieden.

Je oriënteert je op de mogelijkheden en vergelijkt verschillende aanbieders van ondernemingskredieten. Uiteindelijk kies je voor een financiële instelling die een krediet aanbiedt met een rentepercentage van 4% en een looptijd van 5 jaar. Je dient een aanvraag in en levert de benodigde documenten aan.

De financiële instelling beoordeelt je aanvraag en keurt deze goed. Je ontvangt een kredietovereenkomst en na ondertekening wordt het krediet van €30.000 uitbetaald. Je kunt nu de bedrijfsauto aanschaffen en je diensten verder uitbreiden.

Gedurende de looptijd van het krediet betaal je maandelijks een vast bedrag aan rente en aflossing. Na 5 jaar is het volledige krediet afgelost en is de bedrijfsauto volledig in jouw bezit.

Conclusie

Een ondernemingskrediet kan een uitkomst bieden voor ondernemers die willen investeren in hun bedrijf of tijdelijke liquiditeitsproblemen willen oplossen. Het is belangrijk om je goed te oriënteren op de mogelijkheden en verschillende aanbieders te vergelijken. Houd rekening met de rentetarieven, voorwaarden en aflossingsverplichtingen om een weloverwogen keuze te maken.