Rendement op eigen vermogen

Rendement op eigen vermogen

Rendement op eigen vermogen: wat is het en hoe bereken je het?

Als ondernemer is het belangrijk om te weten hoe winstgevend je bedrijf is. Een van de belangrijkste financiële ratio’s die je hiervoor kunt gebruiken, is het rendement op eigen vermogen (ROE). In dit artikel leggen we uit wat ROE is, hoe je het berekent en hoe je het kunt gebruiken om de prestaties van je bedrijf te beoordelen.

Wat is rendement op eigen vermogen?

Rendement op eigen vermogen, of Return on Equity (ROE), is een financiële ratio die aangeeft hoeveel winst een bedrijf genereert met het geld dat door de aandeelhouders is geïnvesteerd. Het is een belangrijke maatstaf voor de winstgevendheid van een bedrijf en wordt vaak gebruikt door investeerders om bedrijven met elkaar te vergelijken.

Hoe bereken je het rendement op eigen vermogen?

De formule voor het berekenen van het rendement op eigen vermogen is als volgt:

ROE = Nettowinst / Gemiddeld eigen vermogen

Om de ROE te berekenen, deel je de nettowinst van het bedrijf door het gemiddelde eigen vermogen. De nettowinst is het bedrag dat overblijft nadat alle kosten, belastingen en afschrijvingen zijn afgetrokken van de totale opbrengsten. Het gemiddelde eigen vermogen is het gemiddelde van het eigen vermogen aan het begin en het einde van de periode waarover je de ROE berekent.

Voorbeeld van het berekenen van het rendement op eigen vermogen

Stel dat je een bedrijf hebt met de volgende financiële gegevens:

  • Nettowinst: €100.000
  • Eigen vermogen aan het begin van het jaar: €500.000
  • Eigen vermogen aan het einde van het jaar: €600.000

Om het rendement op eigen vermogen te berekenen, volg je de volgende stappen:

  1. Bereken het gemiddelde eigen vermogen: (€500.000 + €600.000) / 2 = €550.000
  2. Deel de nettowinst door het gemiddelde eigen vermogen: €100.000 / €550.000 = 0,1818
  3. Converteer het resultaat naar een percentage: 0,1818 x 100 = 18,18%

In dit voorbeeld is het rendement op eigen vermogen 18,18%. Dit betekent dat het bedrijf een winst van €18,18 genereert voor elke €100 die door de aandeelhouders is geïnvesteerd.

Hoe gebruik je het rendement op eigen vermogen om de prestaties van je bedrijf te beoordelen?

Het rendement op eigen vermogen is een nuttige maatstaf om de winstgevendheid van je bedrijf te beoordelen en te vergelijken met andere bedrijven in dezelfde sector. Een hogere ROE duidt over het algemeen op een beter presterend bedrijf, omdat het aangeeft dat het bedrijf efficiënter gebruikmaakt van het geïnvesteerde kapitaal.

Houd er echter rekening mee dat een hoge ROE niet altijd een positief teken is. Een bedrijf met een hoge schuldenlast kan bijvoorbeeld een hoge ROE hebben, omdat het eigen vermogen relatief laag is in vergelijking met de totale financiering. In dit geval kan een hoge ROE een teken zijn van een hoger risico voor investeerders.

Om een volledig beeld te krijgen van de financiële gezondheid van je bedrijf, is het belangrijk om het rendement op eigen vermogen te combineren met andere financiële ratio’s, zoals de solvabiliteitsratio, liquiditeitsratio en rentabiliteit.

Conclusie

Het rendement op eigen vermogen is een belangrijke financiële ratio die je kunt gebruiken om de winstgevendheid van je bedrijf te beoordelen. Door de ROE regelmatig te berekenen en te vergelijken met andere bedrijven in je sector, kun je inzicht krijgen in hoe efficiënt je bedrijf gebruikmaakt van het geïnvesteerde kapitaal en waar er mogelijk ruimte is voor verbetering.