Rendement op investering

Rendement op investering

Rendement op investering: wat is het en hoe bereken je het?

Als ondernemer wil je natuurlijk weten of een investering de moeite waard is. Een belangrijke maatstaf hiervoor is het rendement op investering (ROI). In dit artikel leggen we uit wat ROI is, hoe je het berekent en geven we een voorbeeld van hoe je het kunt toepassen in de praktijk.

Wat is rendement op investering (ROI)?

Rendement op investering, of ROI (Return on Investment), is een financiële ratio die het rendement van een investering meet ten opzichte van de kosten van die investering. Het wordt uitgedrukt als een percentage en geeft aan hoeveel winst je hebt gemaakt op een investering, in verhouding tot de kosten van die investering. Een positieve ROI betekent dat je meer hebt verdiend dan je hebt geïnvesteerd, terwijl een negatieve ROI betekent dat je verlies hebt geleden.

Hoe bereken je het rendement op investering?

De formule voor het berekenen van het rendement op investering is als volgt:

ROI = (Winst uit investering – Kosten van investering) / Kosten van investering x 100%

Om de ROI te berekenen, trek je eerst de kosten van de investering af van de winst die je uit de investering hebt gehaald. Vervolgens deel je dit verschil door de kosten van de investering en vermenigvuldig je het resultaat met 100 om het als percentage uit te drukken.

Voorbeeld: Rendement op investering in de praktijk

Stel, je hebt een bedrijf dat gespecialiseerd is in de verkoop van elektrische fietsen. Je overweegt om €10.000 te investeren in een nieuwe marketingcampagne om de verkoop te stimuleren. Na het uitvoeren van de campagne, merk je dat de verkoop met €15.000 is toegenomen. Om het rendement op investering te berekenen, volg je de volgende stappen:

  1. Bereken de winst uit de investering: €15.000 (toename in verkoop) – €10.000 (kosten van de marketingcampagne) = €5.000
  2. Bereken de ROI: (€5.000 / €10.000) x 100% = 50%

In dit voorbeeld is het rendement op investering 50%. Dit betekent dat je voor elke euro die je in de marketingcampagne hebt geïnvesteerd, je €1,50 aan extra verkoop hebt gegenereerd.

Conclusie

Het berekenen van het rendement op investering is een belangrijke stap om te bepalen of een investering de moeite waard is. Door de ROI te berekenen, krijg je inzicht in de effectiviteit van je investeringen en kun je beter geïnformeerde beslissingen nemen over toekomstige investeringen. Houd er echter rekening mee dat ROI slechts één maatstaf is en dat het belangrijk is om ook andere factoren, zoals risico’s en de impact op de lange termijn, in overweging te nemen bij het evalueren van investeringen.