Rentedekkingsgraad

Rentedekkingsgraad

Rentedekkingsgraad: Wat is het en hoe bereken je het?

De rentedekkingsgraad, ook wel interest coverage ratio (ICR) genoemd, is een financiële ratio die aangeeft in hoeverre een bedrijf in staat is om zijn rentelasten te betalen met behulp van zijn operationele winst. Het is een belangrijke indicator voor de financiële gezondheid van een bedrijf en wordt vaak gebruikt door kredietverstrekkers en investeerders om de kredietwaardigheid van een bedrijf te beoordelen. In dit artikel leggen we uit wat de rentedekkingsgraad is, hoe je het berekent en geven we een voorbeeld van hoe het gebruikt kan worden in de praktijk.

Wat is de rentedekkingsgraad?

De rentedekkingsgraad is een maatstaf voor de financiële prestaties van een bedrijf en geeft aan hoe goed het bedrijf in staat is om zijn rentelasten te betalen met behulp van zijn operationele winst. Een hoge rentedekkingsgraad betekent dat een bedrijf gemakkelijk zijn rentelasten kan betalen, terwijl een lage rentedekkingsgraad kan duiden op financiële problemen en een groter risico voor kredietverstrekkers en investeerders.

Hoe bereken je de rentedekkingsgraad?

De rentedekkingsgraad kan worden berekend met behulp van de volgende formule:

Rentedekkingsgraad = EBIT / Rentelasten

Waarbij:

  • EBIT staat voor Earnings Before Interest and Taxes, oftewel de operationele winst vóór rente en belastingen. Dit is een maatstaf voor de winstgevendheid van een bedrijf en kan worden gevonden op de winst- en verliesrekening.
  • Rentelasten zijn de totale rentekosten die een bedrijf moet betalen op zijn schulden. Dit is ook te vinden op de winst- en verliesrekening.

Voorbeeld van het gebruik van de rentedekkingsgraad

Stel dat je een bedrijf hebt met een EBIT van €100.000 en rentelasten van €20.000. De rentedekkingsgraad kan dan als volgt worden berekend:

Rentedekkingsgraad = €100.000 / €20.000 = 5

Een rentedekkingsgraad van 5 betekent dat het bedrijf vijf keer zijn rentelasten kan betalen met zijn operationele winst. Dit duidt op een gezonde financiële situatie en een laag risico voor kredietverstrekkers en investeerders.

Het is belangrijk op te merken dat de rentedekkingsgraad slechts één van de vele financiële ratio’s is die gebruikt kunnen worden om de financiële gezondheid van een bedrijf te beoordelen. Andere belangrijke ratio’s zijn bijvoorbeeld de solvabiliteitsratio, de liquiditeitsratio en de rentabiliteitsratio. Het is aan te raden om meerdere ratio’s te gebruiken om een volledig beeld te krijgen van de financiële situatie van een bedrijf.

Conclusie

De rentedekkingsgraad is een belangrijke financiële ratio die aangeeft in hoeverre een bedrijf in staat is om zijn rentelasten te betalen met behulp van zijn operationele winst. Het is een nuttige indicator voor de financiële gezondheid van een bedrijf en kan helpen bij het beoordelen van de kredietwaardigheid en het risico voor kredietverstrekkers en investeerders. Door de rentedekkingsgraad te berekenen en te vergelijken met andere financiële ratio’s, kunnen bedrijven en investeerders beter geïnformeerde beslissingen nemen over de financiële toekomst van een bedrijf.