Risicobeheer

Risicobeheer

Risicobeheer: Wat is het en hoe pas je het toe in jouw bedrijf?

Als financieel expert is het belangrijk om bedrijven te helpen bij het navigeren door de complexiteit van zakelijke financieringen. Een cruciaal aspect hiervan is risicobeheer. In dit artikel zullen we uitleggen wat risicobeheer is, waarom het belangrijk is en hoe je het kunt toepassen in jouw bedrijf. We zullen ook een voorbeeld geven van risicobeheer in de praktijk.

Wat is risicobeheer?

Risicobeheer is het proces van het identificeren, analyseren en beheersen van potentiële bedreigingen en onzekerheden die invloed kunnen hebben op de doelstellingen en prestaties van een bedrijf. Het doel van risicobeheer is om de impact van deze risico’s te minimaliseren en ervoor te zorgen dat het bedrijf zijn doelen kan bereiken, ondanks de onzekerheden waarmee het te maken heeft.

Waarom is risicobeheer belangrijk?

Risicobeheer is belangrijk omdat het bedrijven helpt om:

 • Hun blootstelling aan financiële verliezen te verminderen
 • De kans op onverwachte gebeurtenissen te verkleinen
 • De impact van negatieve gebeurtenissen op hun bedrijfsvoering te beperken
 • De veerkracht van hun bedrijf te vergroten
 • De kans op succes te vergroten

Hoe pas je risicobeheer toe in jouw bedrijf?

Er zijn verschillende stappen die je kunt nemen om risicobeheer in jouw bedrijf toe te passen:

 1. Identificeer de risico’s: Breng de potentiële risico’s in kaart die jouw bedrijf kunnen beïnvloeden. Dit kunnen zowel interne als externe risico’s zijn, zoals marktvolatiliteit, concurrentie, technologische veranderingen, personeelsverloop en operationele problemen.
 2. Analyseer de risico’s: Evalueer de waarschijnlijkheid en impact van elk geïdentificeerd risico. Dit helpt je om te bepalen welke risico’s de meeste aandacht vereisen en welke minder urgent zijn.
 3. Beoordeel de risicotolerantie: Bepaal hoeveel risico jouw bedrijf bereid is te accepteren om zijn doelen te bereiken. Dit helpt je om te bepalen welke risico’s je moet beheersen en welke je kunt accepteren.
 4. Ontwikkel een risicobeheerplan: Stel een plan op om de geïdentificeerde risico’s te beheersen. Dit kan het implementeren van preventieve maatregelen, het overdragen van risico’s (bijvoorbeeld via verzekeringen) of het ontwikkelen van een plan om te reageren op onverwachte gebeurtenissen omvatten.
 5. Monitor en herzie het risicobeheerplan: Risico’s en de omgeving waarin jouw bedrijf opereert, veranderen voortdurend. Het is belangrijk om het risicobeheerplan regelmatig te herzien en bij te werken om ervoor te zorgen dat het effectief blijft.

Voorbeeld van risicobeheer in de praktijk

Stel je voor dat je een bedrijf hebt dat gespecialiseerd is in de productie van elektronische apparaten. Een van de belangrijkste risico’s waarmee jouw bedrijf te maken heeft, is de volatiliteit van de prijzen van grondstoffen, zoals koper en zilver, die worden gebruikt in de productie van jouw apparaten.

Om dit risico te beheersen, kun je de volgende stappen ondernemen:

 1. Identificeer de risico’s: In dit geval zijn de prijsschommelingen van koper en zilver de belangrijkste risico’s.
 2. Analyseer de risico’s: Onderzoek de historische prijsontwikkeling van deze grondstoffen en bepaal de waarschijnlijkheid en impact van prijsschommelingen op jouw bedrijf.
 3. Beoordeel de risicotolerantie: Bepaal hoeveel prijsschommelingen jouw bedrijf kan verdragen zonder dat dit een negatieve invloed heeft op de winstgevendheid.
 4. Ontwikkel een risicobeheerplan: In dit geval kan het plan bestaan uit het afsluiten van termijncontracten om de prijzen van grondstoffen voor een bepaalde periode vast te leggen, het diversifiëren van leveranciers om minder afhankelijk te zijn van één bron, of het onderzoeken van alternatieve materialen die minder prijsvolatiliteit hebben.
 5. Monitor en herzie het risicobeheerplan: Houd de prijzen van grondstoffen en de effectiviteit van jouw risicobeheerstrategieën in de gaten en pas het plan indien nodig aan.

Door risicobeheer op deze manier toe te passen, kan jouw bedrijf beter voorbereid zijn op onzekerheden en de impact van negatieve gebeurtenissen minimaliseren, waardoor de kans op succes toeneemt.