Risicomanagement

Risicomanagement

Risicomanagement: Wat is het en hoe pas je het toe in jouw bedrijf?

Als ondernemer kom je onvermijdelijk in aanraking met risico’s. Of het nu gaat om financiële, operationele of strategische risico’s, het is belangrijk om deze risico’s te identificeren, te beoordelen en te beheersen. In dit artikel bespreken we wat risicomanagement is, waarom het belangrijk is en hoe je het kunt toepassen in jouw bedrijf. We sluiten af met een praktijkvoorbeeld waarin risicomanagement succesvol is toegepast.

Wat is risicomanagement?

Risicomanagement is het proces van het identificeren, analyseren en beheersen van risico’s die een bedrijf kan tegenkomen. Het doel van risicomanagement is om de kans op negatieve gevolgen voor het bedrijf te minimaliseren en de impact van onvermijdelijke risico’s te beperken. Risicomanagement is een continu proces dat zich aanpast aan veranderende omstandigheden en nieuwe informatie.

Waarom is risicomanagement belangrijk?

Risicomanagement is belangrijk om de volgende redenen:

 • Het helpt bedrijven om proactief te zijn in plaats van reactief, waardoor ze beter voorbereid zijn op onverwachte gebeurtenissen.
 • Het vermindert de kans op financiële verliezen en reputatieschade.
 • Het verbetert de besluitvorming door een beter inzicht in de risico’s en kansen die een bedrijf heeft.
 • Het draagt bij aan de duurzaamheid en groei van een bedrijf op de lange termijn.

Hoe pas je risicomanagement toe in jouw bedrijf?

Om risicomanagement succesvol toe te passen in jouw bedrijf, kun je de volgende stappen volgen:

 1. Identificeer de risico’s: Breng alle mogelijke risico’s in kaart die jouw bedrijf kan tegenkomen. Denk hierbij aan financiële, operationele, juridische, technologische en marktrisico’s.
 2. Beoordeel de risico’s: Bepaal de kans dat een risico zich voordoet en de impact ervan op jouw bedrijf. Dit helpt je om prioriteiten te stellen en te bepalen welke risico’s de meeste aandacht vereisen.
 3. Ontwikkel een risicomanagementstrategie: Bepaal hoe je de geïdentificeerde risico’s wilt beheersen. Dit kan variëren van het vermijden van risico’s tot het accepteren ervan, of het overdragen van risico’s aan derden (bijvoorbeeld door verzekeringen).
 4. Implementeer de strategie: Zet de gekozen risicomanagementstrategieën in werking en zorg ervoor dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van hun verantwoordelijkheden.
 5. Monitor en evalueer: Houd de risico’s en de effectiviteit van de gekozen strategieën in de gaten. Pas de strategieën indien nodig aan op basis van nieuwe informatie of veranderende omstandigheden.

Praktijkvoorbeeld: Risicomanagement in een productiebedrijf

Laten we eens kijken naar een voorbeeld van een productiebedrijf dat risicomanagement succesvol heeft toegepast:

Het bedrijf produceert elektronische componenten en heeft te maken met verschillende risico’s, zoals schommelingen in grondstofprijzen, technologische veroudering en concurrentie. Om deze risico’s te beheersen, heeft het bedrijf de volgende stappen ondernomen:

 1. Ze hebben alle mogelijke risico’s geïdentificeerd en beoordeeld op basis van hun kans en impact.
 2. Om het risico van schommelingen in grondstofprijzen te beheersen, hebben ze langetermijncontracten afgesloten met leveranciers en een diversificatie van leveranciers doorgevoerd.
 3. Om het risico van technologische veroudering te beheersen, hebben ze geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling en nauw samengewerkt met klanten om hun behoeften te begrijpen.
 4. Om het risico van concurrentie te beheersen, hebben ze zich gericht op het verbeteren van de efficiëntie van hun productieprocessen en het bieden van uitstekende klantenservice.
 5. Ze monitoren en evalueren regelmatig de effectiviteit van hun risicomanagementstrategieën en passen deze indien nodig aan.

Door risicomanagement op deze manier toe te passen, heeft het productiebedrijf zijn blootstelling aan risico’s verminderd en een solide basis gelegd voor duurzame groei.

Conclusie

Risicomanagement is een essentieel onderdeel van het runnen van een succesvol bedrijf. Door het identificeren, beoordelen en beheersen van risico’s, kunnen bedrijven proactief inspelen op veranderende omstandigheden en de kans op negatieve gevolgen minimaliseren. Het toepassen van risicomanagement in jouw bedrijf zal bijdragen aan de duurzaamheid en groei op de lange termijn.