Schuldfinanciering

Schuldfinanciering

Schuldfinanciering: Wat het is en hoe het werkt

Als ondernemer kan het soms nodig zijn om externe financiering aan te trekken om je bedrijf te laten groeien of om een tijdelijke liquiditeitsbehoefte op te vangen. Een van de meest voorkomende vormen van externe financiering is schuldfinanciering. In dit artikel leggen we uit wat schuldfinanciering is, hoe het werkt en geven we een voorbeeld van een situatie waarin schuldfinanciering gebruikt wordt.

Wat is schuldfinanciering?

Schuldfinanciering is een vorm van financiering waarbij een bedrijf geld leent van een externe partij, zoals een bank, investeerder of via crowdfunding. Het bedrijf is verplicht om het geleende bedrag terug te betalen, meestal met rente. Schuldfinanciering kan in verschillende vormen voorkomen, zoals een lening, kredietfaciliteit of obligatie.

Hoe werkt schuldfinanciering?

Wanneer een bedrijf besluit om schuldfinanciering aan te gaan, zijn er verschillende stappen die doorlopen moeten worden:

  1. Oriëntatie: Het bedrijf oriënteert zich op de verschillende financieringsmogelijkheden en bepaalt welke vorm van schuldfinanciering het beste past bij de behoeften en situatie van het bedrijf.
  2. Aanvraag: Het bedrijf dient een aanvraag in bij de gekozen financieringspartij, waarbij het bedrijf informatie verstrekt over de onderneming, de financieringsbehoefte en het doel van de financiering.
  3. Beoordeling: De financieringspartij beoordeelt de aanvraag en bepaalt of het bedrijf in aanmerking komt voor de gewenste financiering. Hierbij wordt gekeken naar zaken als de kredietwaardigheid van het bedrijf, de financiële situatie en de haalbaarheid van het financieringsdoel.
  4. Akkoord en uitbetaling: Als de financieringspartij akkoord gaat met de aanvraag, wordt er een overeenkomst opgesteld waarin de voorwaarden van de schuldfinanciering worden vastgelegd. Na ondertekening van de overeenkomst wordt het geld uitbetaald aan het bedrijf.
  5. Aflossing en rentebetalingen: Het bedrijf betaalt gedurende de looptijd van de schuldfinanciering het geleende bedrag terug, meestal in maandelijkse termijnen. Daarnaast betaalt het bedrijf rente over het uitstaande bedrag.

Voorbeeld van schuldfinanciering

Stel je voor dat je een succesvolle ondernemer bent met een groeiend bedrijf in de productie van duurzame verpakkingen. Je ziet kansen om je productiecapaciteit uit te breiden en nieuwe markten te betreden, maar daarvoor heb je extra kapitaal nodig. Je besluit om schuldfinanciering aan te gaan in de vorm van een lening bij een bank.

Na een oriëntatie op de verschillende financieringsmogelijkheden, dien je een aanvraag in bij de bank voor een lening van €200.000. In de aanvraag geef je informatie over je bedrijf, de groeiplannen en de reden voor de financieringsbehoefte. De bank beoordeelt je aanvraag en besluit om je de lening te verstrekken tegen een rentepercentage van 4% per jaar, met een looptijd van 5 jaar.

Na het ondertekenen van de leningsovereenkomst ontvang je het bedrag van €200.000 op je zakelijke rekening. Je gebruikt dit geld om je productiecapaciteit uit te breiden en nieuwe markten te betreden. Gedurende de looptijd van de lening betaal je maandelijks een vast bedrag aan aflossing en rente aan de bank. Na 5 jaar heb je de volledige lening, inclusief rente, terugbetaald aan de bank.

Conclusie

Schuldfinanciering is een veelgebruikte vorm van externe financiering voor bedrijven die kapitaal nodig hebben om te groeien of om tijdelijke liquiditeitsbehoeften op te vangen. Door het aangaan van schuldfinanciering kunnen bedrijven investeren in hun toekomstige groei en succes, terwijl ze de verplichting hebben om het geleende bedrag terug te betalen met rente. Het is belangrijk om als ondernemer goed te oriënteren op de verschillende financieringsmogelijkheden en een weloverwogen keuze te maken die past bij de situatie en behoeften van je bedrijf.