Termijnlening

Termijnlening

Termijnlening: Wat is het en hoe werkt het?

Een termijnlening, ook wel bekend als een zakelijke lening of bedrijfslening, is een financieringsvorm waarbij een bedrijf een vast bedrag leent van een financiële instelling en dit bedrag in vaste termijnen terugbetaalt. In dit artikel zullen we dieper ingaan op wat een termijnlening is, hoe het werkt en een voorbeeld geven van een situatie waarin een termijnlening gebruikt kan worden.

Wat is een termijnlening?

Een termijnlening is een financieringsvorm waarbij een bedrijf een vast bedrag leent van een financiële instelling, zoals een bank of een kredietverstrekker. Het geleende bedrag wordt vervolgens in vaste termijnen terugbetaald, meestal op maandelijkse basis. De looptijd van een termijnlening kan variëren van enkele maanden tot enkele jaren, afhankelijk van de overeenkomst tussen het bedrijf en de kredietverstrekker.

Hoe werkt een termijnlening?

Om een termijnlening af te sluiten, moet een bedrijf eerst een aanvraag indienen bij een financiële instelling. Deze instelling zal vervolgens de kredietwaardigheid van het bedrijf beoordelen en beslissen of het bedrijf in aanmerking komt voor een lening. Als het bedrijf wordt goedgekeurd, zal de kredietverstrekker de voorwaarden van de lening bepalen, zoals het rentepercentage, de looptijd en de aflossingsstructuur.

De rente op een termijnlening kan vast of variabel zijn. Bij een vaste rente blijft het rentepercentage gedurende de gehele looptijd van de lening hetzelfde, terwijl bij een variabele rente het rentepercentage kan fluctueren op basis van marktontwikkelingen. De keuze tussen een vaste of variabele rente hangt af van de voorkeur van het bedrijf en de verwachtingen over renteontwikkelingen.

Zodra de lening is goedgekeurd en de voorwaarden zijn vastgesteld, ontvangt het bedrijf het geleende bedrag en begint het met het terugbetalen van de lening in vaste termijnen. Deze termijnen bestaan uit zowel aflossing van de hoofdsom als rentebetalingen.

Voorbeeld van een termijnlening

Stel je voor dat je een eigenaar bent van een groeiend bedrijf dat gespecialiseerd is in de productie van milieuvriendelijke verpakkingen. Je hebt onlangs een grote order ontvangen van een nieuwe klant en je hebt extra kapitaal nodig om de productiecapaciteit uit te breiden en aan de vraag te voldoen. Je besluit een termijnlening af te sluiten om de benodigde financiering te verkrijgen.

Na het indienen van een aanvraag bij een financiële instelling, wordt je bedrijf goedgekeurd voor een termijnlening van €100.000 met een looptijd van 5 jaar en een vaste rente van 4%. Dit betekent dat je gedurende de looptijd van de lening elke maand een vast bedrag terugbetaalt, bestaande uit zowel aflossing van de hoofdsom als rentebetalingen.

In dit geval zou de maandelijkse aflossing ongeveer €1.841 bedragen, wat resulteert in een totale terugbetaling van €110.460 over de looptijd van de lening. Met deze financiering kan je bedrijf de productiecapaciteit uitbreiden en aan de groeiende vraag voldoen, terwijl je de lening in beheersbare termijnen terugbetaalt.

Conclusie

Een termijnlening kan een effectieve financieringsoptie zijn voor bedrijven die behoefte hebben aan extra kapitaal voor groei, investeringen of het dekken van operationele kosten. Door het geleende bedrag in vaste termijnen terug te betalen, kunnen bedrijven hun cashflow beheren en hun financiële verplichtingen nakomen. Als je overweegt om een termijnlening af te sluiten voor je bedrijf, is het belangrijk om de voorwaarden zorgvuldig te evalueren en te kiezen voor een lening die past bij de behoeften en financiële situatie van je bedrijf.