Valutaderivaten.

Valutaderivaten.

Valutaderivaten: Wat zijn ze en hoe werken ze?

Valutaderivaten zijn financiële instrumenten die bedrijven en investeerders gebruiken om zich in te dekken tegen wisselkoersrisico’s of om te speculeren op valutabewegingen. In dit artikel zullen we de basisprincipes van valutaderivaten bespreken, de verschillende soorten valutaderivaten die beschikbaar zijn, en een voorbeeld geven van hoe een bedrijf valutaderivaten kan gebruiken om zich in te dekken tegen wisselkoersrisico’s.

Wat zijn valutaderivaten?

Valutaderivaten zijn financiële contracten waarvan de waarde afhankelijk is van de onderliggende wisselkoers tussen twee valuta’s. Ze stellen bedrijven en investeerders in staat om zich in te dekken tegen ongunstige wisselkoersbewegingen of om te profiteren van gunstige wisselkoersbewegingen. Valutaderivaten kunnen worden verhandeld op de beurs of over-the-counter (OTC).

Soorten valutaderivaten

Er zijn verschillende soorten valutaderivaten, waaronder:

  1. Valutaopties: Een valutaoptie geeft de koper het recht, maar niet de verplichting, om een bepaalde hoeveelheid van een valuta te kopen of verkopen tegen een vooraf bepaalde wisselkoers op of vóór een bepaalde datum. Valutaopties kunnen worden gebruikt om zich in te dekken tegen wisselkoersrisico’s of om te speculeren op valutabewegingen.
  2. Valutafutures: Een valutafuture is een gestandaardiseerd contract om een bepaalde hoeveelheid van een valuta te kopen of verkopen tegen een vooraf bepaalde wisselkoers op een bepaalde datum in de toekomst. Valutafutures worden verhandeld op de beurs en kunnen worden gebruikt om zich in te dekken tegen wisselkoersrisico’s of om te speculeren op valutabewegingen.
  3. Valutaswaps: Een valutaswap is een overeenkomst tussen twee partijen om een bepaalde hoeveelheid van een valuta te ruilen tegen een andere valuta tegen een vooraf bepaalde wisselkoers, en om de valuta’s op een later tijdstip weer terug te ruilen tegen dezelfde wisselkoers. Valutaswaps worden vaak gebruikt door bedrijven om zich in te dekken tegen wisselkoersrisico’s of om toegang te krijgen tot goedkopere financiering in een andere valuta.
  4. Valutaforwards: Een valutaforward is een overeenkomst tussen twee partijen om een bepaalde hoeveelheid van een valuta te kopen of verkopen tegen een vooraf bepaalde wisselkoers op een bepaalde datum in de toekomst. Valutaforwards worden over-the-counter verhandeld en kunnen worden gebruikt om zich in te dekken tegen wisselkoersrisico’s of om te speculeren op valutabewegingen.

Voorbeeld van het gebruik van valutaderivaten

Stel dat een Nederlands bedrijf, ABC B.V., een contract heeft getekend om over zes maanden een levering van grondstoffen ter waarde van $1.000.000 te ontvangen van een Amerikaanse leverancier. ABC B.V. is bezorgd dat de wisselkoers tussen de euro (EUR) en de Amerikaanse dollar (USD) in de komende zes maanden kan fluctueren, waardoor de kosten van de grondstoffen in euro’s kunnen stijgen.

Om zich in te dekken tegen dit wisselkoersrisico, besluit ABC B.V. een valutaforward te kopen. Ze gaan een overeenkomst aan met een financiële instelling om over zes maanden $1.000.000 te kopen tegen een vooraf bepaalde wisselkoers van 1,10 EUR/USD. Dit betekent dat ABC B.V. over zes maanden $1.000.000 kan kopen voor €1.100.000, ongeacht de wisselkoers op dat moment.

Als de wisselkoers over zes maanden stijgt naar 1,15 EUR/USD, heeft ABC B.V. zich met succes ingedekt tegen het wisselkoersrisico, omdat ze nog steeds $1.000.000 kunnen kopen voor €1.100.000 in plaats van €1.150.000. Als de wisselkoers daalt naar 1,05 EUR/USD, heeft ABC B.V. zich ingedekt tegen een gunstige wisselkoersbeweging, maar ze hebben nog steeds zekerheid over de kosten van de grondstoffen in euro’s.

Conclusie

Valutaderivaten zijn belangrijke instrumenten voor bedrijven en investeerders om zich in te dekken tegen wisselkoersrisico’s of om te speculeren op valutabewegingen. Door het begrijpen van de verschillende soorten valutaderivaten en hoe ze werken, kunnen bedrijven zoals ABC B.V. hun financiële risico’s beheren en zich concentreren op hun kernactiviteiten.