Variabele kosten

Variabele kosten

Variabele kosten: wat zijn het en hoe bereken je ze?

Als ondernemer krijg je te maken met verschillende soorten kosten. Een belangrijk onderscheid is dat tussen vaste en variabele kosten. In dit artikel leggen we uit wat variabele kosten zijn, hoe je ze kunt berekenen en geven we een voorbeeld van hoe variabele kosten gebruikt kunnen worden in de praktijk.

Wat zijn variabele kosten?

Variabele kosten zijn kosten die afhankelijk zijn van de productie- of verkoopvolumes van een bedrijf. Dit betekent dat deze kosten stijgen of dalen naarmate er meer of minder wordt geproduceerd of verkocht. Voorbeelden van variabele kosten zijn grondstoffen, directe arbeidskosten en verpakkingsmateriaal. In tegenstelling tot vaste kosten, zoals huur en salarissen, zijn variabele kosten direct gerelateerd aan de bedrijfsactiviteiten en kunnen ze fluctueren.

Hoe bereken je variabele kosten?

Om variabele kosten te berekenen, moet je eerst de totale variabele kosten per eenheid identificeren. Dit zijn de kosten die je maakt voor elke eenheid die je produceert of verkoopt. Vervolgens vermenigvuldig je de variabele kosten per eenheid met het totale aantal eenheden dat je produceert of verkoopt. De formule voor het berekenen van variabele kosten is als volgt:

Variabele kosten = Variabele kosten per eenheid x Aantal eenheden

Voorbeeld: berekening van variabele kosten

Stel, je hebt een bedrijf dat handgemaakte kaarsen produceert en verkoopt. De variabele kosten per kaars zijn als volgt:

  • Grondstoffen (was, lont, kleurstof): €2,00
  • Directe arbeidskosten (loon per kaars): €1,50
  • Verpakkingsmateriaal: €0,50

De totale variabele kosten per kaars zijn dus €2,00 + €1,50 + €0,50 = €4,00.

Als je in een bepaalde maand 1.000 kaarsen produceert en verkoopt, zijn de totale variabele kosten voor die maand:

Variabele kosten = €4,00 x 1.000 = €4.000

De variabele kosten voor die maand bedragen dus €4.000. Als je in een andere maand 1.500 kaarsen produceert en verkoopt, zullen de variabele kosten stijgen naar €6.000 (€4,00 x 1.500).

Waarom zijn variabele kosten belangrijk?

Het begrijpen en beheren van variabele kosten is cruciaal voor het succes van je bedrijf. Door inzicht te hebben in je variabele kosten, kun je beter inschatten hoeveel je moet verkopen om winst te maken en welke prijs je voor je producten of diensten moet vragen. Bovendien kunnen variabele kosten je helpen bij het identificeren van mogelijkheden om kosten te besparen, bijvoorbeeld door efficiëntere productiemethoden te implementeren of door betere inkoopafspraken te maken met leveranciers.

Als financieel expert met 15 jaar ervaring in de wereld van de zakelijke financiële dienstverlening, is het mijn doel om Nederlandse bedrijven te ondersteunen bij hun zakelijke financieringen. Ik hoop dat dit artikel je heeft geholpen om een beter begrip te krijgen van variabele kosten en hoe je ze kunt berekenen. Voor meer informatie en advies over zakelijke financieringen, bezoek mijn platform Financiering.nl.