Voorraadfinanciering

Voorraadfinanciering

Voorraadfinanciering: Wat is het en hoe werkt het?

Als ondernemer kan het soms lastig zijn om voldoende werkkapitaal te hebben om je voorraad op peil te houden. Voorraadfinanciering kan dan een uitkomst bieden. In dit artikel leggen we uit wat voorraadfinanciering is, hoe het werkt en geven we een voorbeeld van een situatie waarin voorraadfinanciering gebruikt wordt.

Wat is voorraadfinanciering?

Voorraadfinanciering is een vorm van zakelijke financiering waarbij een kredietverstrekker geld beschikbaar stelt aan een onderneming om de voorraad te financieren. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn wanneer een bedrijf snel moet inspelen op een groeiende vraag naar producten, maar niet over voldoende liquide middelen beschikt om de voorraad uit te breiden. De voorraad dient hierbij als onderpand voor de lening.

Hoe werkt voorraadfinanciering?

De werking van voorraadfinanciering is vrij eenvoudig. Een ondernemer dient een aanvraag in bij een kredietverstrekker voor een lening om de voorraad te financieren. De kredietverstrekker beoordeelt de aanvraag en bepaalt of de onderneming in aanmerking komt voor de financiering. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de financiële situatie van het bedrijf, de waarde van de voorraad en de afzetmarkt.

Wanneer de aanvraag wordt goedgekeurd, stelt de kredietverstrekker een bedrag beschikbaar dat de ondernemer kan gebruiken om de voorraad te financieren. Dit bedrag wordt meestal als een percentage van de waarde van de voorraad verstrekt, bijvoorbeeld 70% of 80%. De ondernemer betaalt rente over het geleende bedrag en lost de lening af volgens de afgesproken voorwaarden.

Voorbeeld van voorraadfinanciering

Stel, je hebt een groothandel in elektronica en je ziet dat de vraag naar een bepaald type smartphone sterk toeneemt. Om aan deze vraag te kunnen voldoen, wil je je voorraad van deze smartphones uitbreiden. Echter, je beschikt niet over voldoende liquide middelen om deze extra voorraad te financieren.

Je besluit om voorraadfinanciering aan te vragen bij een kredietverstrekker. Na een positieve beoordeling van je aanvraag, krijg je een lening van €100.000 om je voorraad smartphones uit te breiden. De waarde van de voorraad bedraagt €125.000, waardoor de kredietverstrekker 80% van de waarde financiert.

Met de lening kun je de extra voorraad aanschaffen en inspelen op de groeiende vraag naar de smartphones. Je betaalt rente over het geleende bedrag en lost de lening af volgens de afgesproken voorwaarden. Door de toegenomen verkoop van de smartphones, ben je in staat om de lening tijdig af te lossen en je bedrijf verder te laten groeien.

Conclusie

Voorraadfinanciering kan een uitkomst bieden voor ondernemers die snel moeten inspelen op een groeiende vraag naar producten, maar niet over voldoende liquide middelen beschikken om de voorraad uit te breiden. Door het aanvragen van een lening bij een kredietverstrekker, kan de voorraad gefinancierd worden en kan het bedrijf verder groeien. Het is belangrijk om de voorwaarden van de lening goed te begrijpen en te zorgen voor een solide aflossingsplan om financiële problemen te voorkomen.