Wanbetaling

Wanbetaling

Wanbetaling: Wat is het en hoe ga je ermee om?

Wanbetaling is een situatie waarin een debiteur, oftewel een persoon of bedrijf dat geld verschuldigd is, niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. Dit kan leiden tot financiële problemen voor de schuldeiser en kan zelfs resulteren in juridische stappen om het verschuldigde bedrag te innen. In dit artikel bespreken we wat wanbetaling is, hoe je het kunt voorkomen en wat je kunt doen als je te maken krijgt met wanbetalers.

Wat is wanbetaling?

Wanbetaling treedt op wanneer een debiteur niet op tijd betaalt of helemaal niet betaalt. Dit kan gebeuren om verschillende redenen, zoals financiële problemen, onenigheid over de geleverde diensten of producten, of simpelweg nalatigheid. Wanbetaling kan leiden tot een verslechterde relatie tussen de schuldeiser en de debiteur, en kan uiteindelijk resulteren in juridische stappen om het verschuldigde bedrag te innen.

Hoe kun je wanbetaling voorkomen?

Hoewel het niet altijd mogelijk is om wanbetaling volledig te voorkomen, zijn er enkele stappen die je kunt nemen om het risico te minimaliseren:

  • Screening van klanten: Voer een kredietcheck uit voordat je een zakelijke relatie aangaat met een nieuwe klant. Dit kan je helpen om potentiële wanbetalers te identificeren en te vermijden.
  • Duidelijke betalingsvoorwaarden: Zorg ervoor dat je betalingsvoorwaarden duidelijk zijn en communiceer deze naar je klanten. Vermeld de betalingstermijn, eventuele kortingen voor vroege betaling en de gevolgen van te late betaling.
  • Factureer op tijd: Verstuur je facturen zo snel mogelijk na het leveren van de diensten of producten. Dit verkleint de kans dat de klant de betaling vergeet of uitstelt.
  • Opvolging van openstaande facturen: Houd een overzicht bij van openstaande facturen en neem contact op met klanten die te laat zijn met betalen. Een vriendelijke herinnering kan vaak al voldoende zijn om de betaling alsnog te ontvangen.

Wat te doen bij wanbetaling?

Als je te maken krijgt met een wanbetaler, zijn er verschillende stappen die je kunt ondernemen:

  1. Neem contact op met de debiteur: Probeer eerst het probleem op te lossen door direct contact op te nemen met de debiteur. Het kan zijn dat er een misverstand is of dat de debiteur simpelweg vergeten is te betalen.
  2. Stuur een aanmaning: Als de debiteur na het eerste contact nog steeds niet betaalt, stuur dan een schriftelijke aanmaning waarin je de debiteur een laatste termijn geeft om te betalen.
  3. Inschakelen van een incassobureau: Als de debiteur na de aanmaning nog steeds niet betaalt, kun je overwegen om een incassobureau in te schakelen. Zij zullen namens jou proberen om de vordering te innen.
  4. Gerechtelijke stappen: Als het incassobureau er niet in slaagt om de vordering te innen, kun je overwegen om juridische stappen te ondernemen. Dit kan echter tijdrovend en kostbaar zijn, dus het is belangrijk om de kosten en baten zorgvuldig af te wegen.

Voorbeeld van wanbetaling

Stel je voor dat je een klein bedrijf hebt dat marketingdiensten levert. Je hebt onlangs een project afgerond voor een nieuwe klant en hebt een factuur gestuurd met een betalingstermijn van 30 dagen. Na 45 dagen heb je nog steeds geen betaling ontvangen.

Je neemt contact op met de klant en krijgt te horen dat ze financiële problemen hebben en niet in staat zijn om de factuur op dit moment te betalen. Je besluit om een betalingsregeling voor te stellen, waarbij de klant de factuur in termijnen kan betalen. De klant gaat akkoord met de betalingsregeling, maar na enkele maanden blijkt dat ze nog steeds niet aan hun betalingsverplichtingen voldoen.

Op dit punt besluit je om een incassobureau in te schakelen om de vordering te innen. Het incassobureau slaagt er uiteindelijk in om een deel van het verschuldigde bedrag te innen, maar niet het volledige bedrag. Je besluit om geen juridische stappen te ondernemen, omdat de kosten hiervan niet opwegen tegen het resterende openstaande bedrag.

In dit voorbeeld is er sprake van wanbetaling, omdat de klant niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Hoewel het niet altijd mogelijk is om wanbetaling volledig te voorkomen, kunnen de hierboven genoemde stappen helpen om het risico te minimaliseren en je te ondersteunen bij het omgaan met wanbetalers.