Werkkapitaal

Werkkapitaal

Werkkapitaal: Wat is het en hoe bereken je het?

Werkkapitaal is een belangrijk financieel concept voor bedrijven, omdat het inzicht geeft in de liquiditeit en operationele efficiëntie van een onderneming. In dit artikel zullen we uitleggen wat werkkapitaal is, hoe je het kunt berekenen en een voorbeeld geven van hoe het in de praktijk wordt gebruikt.

Wat is werkkapitaal?

Werkkapitaal, ook wel nettobedrijfskapitaal genoemd, is het verschil tussen de vlottende activa en vlottende passiva van een bedrijf. Vlottende activa zijn de kortetermijnbezittingen die binnen een jaar in contanten kunnen worden omgezet, zoals debiteuren, voorraden en liquide middelen. Vlottende passiva zijn de kortetermijnschulden die binnen een jaar moeten worden afgelost, zoals crediteuren, kortlopende leningen en belastingen.

Werkkapitaal is een maatstaf voor de liquiditeit van een bedrijf en geeft aan in hoeverre een bedrijf in staat is om aan zijn kortetermijnverplichtingen te voldoen. Een positief werkkapitaal betekent dat een bedrijf voldoende vlottende activa heeft om zijn vlottende passiva te dekken, terwijl een negatief werkkapitaal erop wijst dat een bedrijf mogelijk moeite heeft om aan zijn kortetermijnverplichtingen te voldoen.

Hoe bereken je werkkapitaal?

De formule voor het berekenen van werkkapitaal is eenvoudig:

Werkkapitaal = Vlottende activa – Vlottende passiva

Om het werkkapitaal van een bedrijf te berekenen, moet je eerst de vlottende activa en vlottende passiva identificeren op de balans van het bedrijf. Vervolgens trek je de vlottende passiva af van de vlottende activa om het werkkapitaal te verkrijgen.

Voorbeeld van werkkapitaal in de praktijk

Laten we een voorbeeld bekijken van hoe werkkapitaal in de praktijk wordt gebruikt. Stel je voor dat je een groothandel in elektronica runt en je wilt weten of je bedrijf voldoende liquiditeit heeft om aan zijn kortetermijnverplichtingen te voldoen.

Op de balans van je bedrijf staan de volgende vlottende activa en passiva:

 • Vlottende activa:
  • Debiteuren: €50.000
  • Voorraden: €30.000
  • Liquide middelen: €20.000
 • Vlottende passiva:
  • Crediteuren: €40.000
  • Kortlopende leningen: €10.000
  • Belastingen: €5.000

Om het werkkapitaal te berekenen, voeg je eerst de vlottende activa samen:

€50.000 (debiteuren) + €30.000 (voorraden) + €20.000 (liquide middelen) = €100.000

Vervolgens voeg je de vlottende passiva samen:

€40.000 (crediteuren) + €10.000 (kortlopende leningen) + €5.000 (belastingen) = €55.000

Tenslotte trek je de vlottende passiva af van de vlottende activa om het werkkapitaal te verkrijgen:

€100.000 (vlottende activa) – €55.000 (vlottende passiva) = €45.000 (werkkapitaal)

In dit voorbeeld heeft je bedrijf een positief werkkapitaal van €45.000, wat betekent dat je voldoende liquiditeit hebt om aan je kortetermijnverplichtingen te voldoen.

Conclusie

Werkkapitaal is een belangrijke financiële maatstaf voor bedrijven, omdat het inzicht geeft in de liquiditeit en operationele efficiëntie van een onderneming. Door regelmatig je werkkapitaal te berekenen en te analyseren, kun je ervoor zorgen dat je bedrijf in een goede financiële positie verkeert om aan zijn kortetermijnverplichtingen te voldoen en succesvol te blijven opereren.