Wettelijke rente

Wettelijke rente

Wettelijke rente: wat is het en hoe wordt het berekend?

Wettelijke rente is de rente die wettelijk is vastgesteld en die een schuldeiser kan vorderen van een schuldenaar bij te late betaling van een geldsom. Het doel van de wettelijke rente is om schuldeisers te compenseren voor het verlies dat zij lijden als gevolg van te late betalingen. In dit artikel leggen we uit wat wettelijke rente is, hoe het wordt berekend en geven we een voorbeeld van een situatie waarin wettelijke rente wordt toegepast.

Soorten wettelijke rente

Er zijn twee soorten wettelijke rente in Nederland:

  1. Wettelijke rente voor handelstransacties: Deze rente is van toepassing op zakelijke transacties tussen bedrijven of tussen bedrijven en overheidsinstanties. De wettelijke rente voor handelstransacties is gekoppeld aan de Europese Centrale Bank (ECB) en wordt ieder half jaar opnieuw vastgesteld.
  2. Wettelijke rente voor niet-handelstransacties: Deze rente is van toepassing op transacties tussen particulieren, of tussen particulieren en bedrijven. De wettelijke rente voor niet-handelstransacties wordt jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse overheid.

Hoe wordt wettelijke rente berekend?

De wettelijke rente wordt berekend over het openstaande bedrag van de schuld, vanaf de dag dat de betalingstermijn is verstreken tot de dag dat de schuld volledig is betaald. De formule voor het berekenen van de wettelijke rente is als volgt:

Wettelijke rente = (Hoofdsom x Rentepercentage x Aantal dagen te laat) / 365

Waarbij:

  • Hoofdsom het openstaande bedrag van de schuld is;
  • Rentepercentage het wettelijke rentepercentage is;
  • Aantal dagen te laat het aantal dagen is dat de betalingstermijn is overschreden.

Voorbeeld van wettelijke rente

Stel, een bedrijf heeft een factuur van €10.000 uitstaan bij een andere onderneming, met een betalingstermijn van 30 dagen. De wettelijke rente voor handelstransacties is op dat moment 8%. De schuldenaar betaalt de factuur echter pas na 45 dagen. In dit geval is de wettelijke rente als volgt te berekenen:

Wettelijke rente = (€10.000 x 8% x 15 dagen) / 365 = €32,88

De schuldenaar moet dus naast de hoofdsom van €10.000 ook €32,88 aan wettelijke rente betalen aan de schuldeiser.

Conclusie

Wettelijke rente is een belangrijk instrument om schuldeisers te compenseren voor het verlies dat zij lijden als gevolg van te late betalingen. Het is belangrijk om als ondernemer op de hoogte te zijn van de wettelijke rente en hoe deze wordt berekend, zodat je jouw rechten kunt uitoefenen in geval van te late betalingen. Als je meer informatie nodig hebt over wettelijke rente of andere financiële zaken, neem dan gerust contact op met ons via Financiering.nl. Wij helpen je graag verder op weg naar een succesvolle financiële toekomst.