Wurgcontract

Wurgcontract

Wurgcontract: Wat is het en hoe voorkom je het?

Als financieel expert is het mijn taak om bedrijven te helpen bij het navigeren door de complexiteit van zakelijke financieringen. Een van de onderwerpen die vaak ter sprake komt, is het zogenaamde ‘wurgcontract’. In dit artikel leg ik uit wat een wurgcontract is, hoe je het kunt herkennen en wat je kunt doen om te voorkomen dat je in een dergelijke situatie terechtkomt.

Wat is een wurgcontract?

Een wurgcontract is een overeenkomst tussen twee partijen waarbij één partij onevenredig veel macht en controle heeft over de andere partij. Dit kan leiden tot onredelijke voorwaarden, hoge kosten en beperkingen voor de partij die zich in de zwakkere positie bevindt. Wurgcontracten komen vaak voor in de wereld van zakelijke financieringen, waarbij bedrijven soms wanhopig op zoek zijn naar kapitaal en bereid zijn om ongunstige voorwaarden te accepteren om hun financieringsbehoeften te dekken.

Voorbeeld van een wurgcontract

Stel je voor dat je een klein bedrijf hebt en dringend behoefte hebt aan financiering om je bedrijf uit te breiden. Je benadert een financieringsmaatschappij die bereid is om je een lening te verstrekken, maar de voorwaarden zijn zeer ongunstig. Enkele voorbeelden van onredelijke voorwaarden in een wurgcontract kunnen zijn:

 • Een extreem hoge rente, waardoor je uiteindelijk veel meer terugbetaalt dan het oorspronkelijke leenbedrag.
 • Strikte boetebepalingen, waardoor je hoge kosten moet betalen als je de lening vroegtijdig wilt aflossen of als je een betaling mist.
 • Beperkingen op het gebruik van de financiering, waardoor je niet in staat bent om het geld te gebruiken voor de beoogde doeleinden.
 • Een verplichting om exclusief zaken te doen met de financieringsmaatschappij of een aan hen gelieerde onderneming, waardoor je mogelijk hogere kosten moet betalen voor diensten of producten.

In dit voorbeeld zou je als ondernemer kunnen instemmen met het wurgcontract omdat je dringend behoefte hebt aan financiering. Echter, op de lange termijn kan dit leiden tot financiële problemen en zelfs het faillissement van je bedrijf.

Hoe herken je een wurgcontract?

Om een wurgcontract te herkennen, is het belangrijk om de volgende signalen in de gaten te houden:

 • De voorwaarden zijn onduidelijk of moeilijk te begrijpen.
 • De rente en kosten zijn aanzienlijk hoger dan wat gangbaar is in de markt.
 • Er zijn strikte boetebepalingen of beperkingen op het gebruik van de financiering.
 • De financieringsmaatschappij oefent druk uit om snel te beslissen of dreigt met het intrekken van het aanbod als je niet onmiddellijk instemt.

Hoe voorkom je een wurgcontract?

Om te voorkomen dat je in een wurgcontract terechtkomt, zijn er enkele stappen die je kunt nemen:

 1. Onderzoek verschillende financieringsopties en vergelijk de voorwaarden en kosten.
 2. Lees de overeenkomst zorgvuldig door en zorg ervoor dat je alle voorwaarden begrijpt. Schakel indien nodig juridisch advies in.
 3. Wees bereid om weg te lopen van een aanbod als de voorwaarden onredelijk zijn of als je je er niet prettig bij voelt.
 4. Stel vragen en onderhandel over de voorwaarden om ervoor te zorgen dat je een eerlijke en redelijke overeenkomst krijgt.

Als financieel expert is het mijn missie om bedrijven te helpen bij het navigeren door de complexiteit van zakelijke financieringen. Door je bewust te zijn van de risico’s van wurgcontracten en de stappen te volgen om ze te voorkomen, kun je ervoor zorgen dat je de juiste financieringsopties kiest om je bedrijf succesvol te laten groeien.